WYCOFANY Z OFERTY - Zestaw mieszający ze sprzęgłem hydraulicznym BPS 961, człon z zaworem obrotowym ARV 362 i termostatycznym ATM 561, pompy Grundfos UPM3

Cena katalogowa

978,00 € (4 291,07 zł)

Podana cena w PLN jest ceną netto przeliczoną wg kursu sprzedaży NBP z tabeli C z dnia 2024-06-14

Art.-Nr

90 961 10

Kod EAN: 5902510007331

Grupa rabatowa A

Produkt wycofany z oferty

Sprawdź zamiennik
---

Kluczowe dane techniczne

 • maksymalna temperatura
  90°C
 • maksymalne ciśnienie
  6 bar
 • moc
  max 70 kW
 • przyłącza od strony instalacji
  GW ¾''

WYCOFANY Z OFERTY - Zestaw mieszający ze sprzęgłem hydraulicznym BPS 961, człon z zaworem obrotowym ARV 362 i termostatycznym ATM 561, pompy Grundfos UPM3

Produkt wycofany z oferty. Sprawdź zamiennik, kod 90 961 20.

ZASTOSOWANIE

 • Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
 • Montowany na ścianie między źródłem a instalacją.
 • Pozwala na przyłączenie dwóch obiegów grzewczych/chłodzących.
 • Rozdziela hydraulicznie obieg źródła od obiegów po stronie instalacji.
 • Zapewnia prawidłowe natężenie przepływu medium i niezależną od siebie pracę poszczególnych obiegów.

OPIS

 • Pompy obiegowe Grundfos UPM3 Auto.
 • Obrotowy zawór mieszający ARV 362 ProClick (Kvs 6,3 m3/h).
 • Termostatyczny zawór mieszający ATM 561 (Kvs 2,5 m3/h) z zakresem regulacji temperatury zasilania 20-43°C.
 • Zawory odcinające ze zintegrowanymi termometrami do kontroli temperatury medium na każdym przyłączu.
 • Zawory zwrotne wbudowane w trójniki na przyłączach powrotnych.
 • Tuleje do montażu czujników temperatury na każdym przyłączu.
 • Filtry siatkowe do ochrony pomp i zaworów mieszających przed zanieczyszczeniami.
 • Możliwość montażu ze źródłem ciepła po prawej i lewej stronie.
 • Sprzęgło hydrauliczne z odpowietrznikiem ręcznym i zaworem spustowym do usunięcia zanieczyszczeń wytrąconych z medium.
 • Montaż regulatora ACT 443 ProClick lub ARC 345 ProClick na zaworze mieszającym ARV ProClick pozwala automatycznie nastawić temperaturę zasilania instalacji stałotemperaturowo lub pogodowo i sterować pompą obiegową.
 • Możliwe doposażenie sprzęgła w izolację (Art.-nr 90 800 02), by zmniejszyć straty ciepła.

Dane techniczne

 • maksymalna temperatura
  90°C
 • maksymalne ciśnienie
  6 bar
 • moc
  max 70 kW
 • przyłącza od strony instalacji
  GW ¾''
 • przyłącza od strony kotła
  G1"
 • obieg 1
  ARV 362 ProClick, Kvs 6,3 m³/h
 • obieg 2
  ATM 561, Kvs 2,5 m³/h, 20÷43°C
 • pompy obiegowe
  Grundfos UPM3 Auto
2 lata gwarancji

Budowa

Wymiary (mm)

Karta PDF

Najważniejsze informacje o produkcie.

Pobierz dokument (PDF)

Dokumentacja

Przegląd produkcji

PDF (1.75 MB)

Instrukcje obsługi

BPS zestawy mieszające ze sprzęgłem hydraulicznym
PDF (0.37 MB)
GRUNDFOS UPM3 AUTO pompa obiegowa
PDF (6.19 MB)

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

PDF (0.46 MB)