Reklamacja produktów AFRISO

Reklamacja produktów AFRISO

Zgłoś reklamację produktu z tytułu gwarancji.
Przed wysłaniem formularza zapoznaj się z warunkami gwarancji.

Pobierz formularz (Word)

Dane zgłaszającego

Produkt 1:

W przypadku zakwalifikowania reklamacji jako niezasadnej, reklamowany towar podlega utylizacji w siedzibie AFRISO. Na prośbę reklamującego, możliwy jest zwrot reklamowanego towaru na koszt reklamującego.

TUTAJ w RODO znajdziesz szczegółowy opis tego, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, przekazane nam w formularzu.

* Pole obowiązkowe.

Wniosek o wypłatę odszkodowania z tytułu szkody w mieniu powstałej przez wadę produktu.

Pobierz formularz (Word)

Dane poszkodowanego

Opis szkody

TUTAJ w RODO znajdziesz szczegółowy opis tego, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, przekazane nam w formularzu.

* Pole obowiązkowe.

Wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy reklamowanego produktu.

Pobierz formularz (Word)

Dane zgłaszającego

Informacje

Rodzaj instalacji, na której jest zamontowany produkt *

Typ instalacji, na której jest zamontowany produkt *

Czy w instalacji są zabudowane filtry/filtroodmulniki? *

Medium w instalacji *

TUTAJ w RODO znajdziesz szczegółowy opis tego, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, przekazane nam w formularzu.

* Pole obowiązkowe.

Reklamacja upominków promocyjnych

Zgłoś reklamację upominku promocyjnego z tytułu gwarancji.

Pobierz formularz (Word)
Reklamacja upominków promocyjnych

Dane zgłaszającego

Upominek promocyjny 1:

W przypadku zakwalifikowania reklamacji jako niezasadnej, reklamowany towar podlega utylizacji w siedzibie AFRISO. Na prośbę reklamującego, możliwy jest zwrot reklamowanego towaru na koszt reklamującego.

TUTAJ w RODO znajdziesz szczegółowy opis tego, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, przekazane nam w formularzu.

* Pole obowiązkowe.

Skontaktuj się z nami

Justyna Michałowska - Specjalista ds. reklamacji

Justyna Michałowska

Specjalista ds. reklamacji