Grupy bezpieczeństwa kotła KSG

W ciągłej dystrybucji AFRISO dostępne są gotowe do użycia grupy bezpieczeństwa kotła KSG, przeznaczone do ochrony instalacji grzewczej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Ten rodzaj armatury można stosować w zamkniętych układach według normy europejskiej EN 12828 oraz do źródeł ciepła o mocy nieprzekraczającej 50 kW. Izolacja termiczna zapewnia  ochronę w transporcie i estetyczny wygląd. To jeden produkt z kilkoma funkcjami zabezpieczenia urządzeń C.O., gdzie czynnikiem roboczym jest roztwór wody i glikolu.

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG — jedno urządzenie i kilka funkcji instalacji grzewczej

Oferowana grupa bezpieczeństwa kotła KSG składa się mosiężnego korpusu wykonanego jako odlew bez łączeń, na którym znajdują się trzy urządzenia;

  • manometr radialny o średnicy 50 mm z zakresem wskazań od 0 do 4 bar — przeznaczony do pomiaru ciśnienia systemowego w instalacji grzewczej,
  • automatyczny odpowietrznik nowej generacji — służący do ciągłego odpowietrzania układu centralnego ogrzewania,
  • membranowy zawór MS z pokrętłem — który pozwala na  kontrolę poprawności działania przy ciśnieniu niższym niż wielkość Pa otwarcia. Dzięki niemu można dokonać wyrzutu mediów roboczych i zapewnić ochronę poszczególnych podzespołów C.O. przed skutkami ponadnormatywnego wzrostu ciśnienia.

Powyższe podzespoły KSG grupy bezpieczeństwa są zamknięte w dwuczęściowej izolacji cieplnej. To jedna armatura, która pełni funkcję pomiarową, odpowietrzającą, kontrolną i ochronną.

Montaż, eksploatacja i konserwacja grupy bezpieczeństwa do kotła KSG — na co zwrócić uwagę

Instalację grupy bezpieczeństwa do kotła KSG należy wykonać dopiero po przeprowadzeniu wszystkich prac spawalniczo-lutowniczych. Montaż powinien być poprzedzony przepłukaniem przewodów instalacji grzewczej oraz sprawdzeniem, czy ciśnienie nominalne produktu odpowiada planowanym parametrom układu C.O. Produkt nie może posiadać zamontowanych zaworów odcinających, osadników zanieczyszczeń lub temu podobnych podzespołów.

Urządzenie trzeba umieścić w pozycji pionowej tak, aby manometr był widoczny. W przeciwnym wypadku nie będzie działać poprawnie. Należy również pamiętać, aby grupa bezpieczeństwa znajdowała się w możliwie małej odległości od kotła KSG, ponad jego górnym poziomem. Jeżeli po no napełnieniu instalacji wskaźnik manometru znajduje się poniżej zielonego zakresu, oznacza to konieczność wykonania szczelności układu centralnego ogrzewania.

Co pół roku zaleca się także przeprowadzenie kontroli poprawności działania zaworu membranowego MS. Grupa bezpieczeństwa do kotła KSG może być poddana utylizacji  stosownie do obowiązujących wymogów, norm i przepisów gospodarki odpadami. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji dostępne są w Ogólnych Warunkach Handlowych, znajdujących się na stronie afriso.pl.