2-drogowe zawory kulowe z silnikiem elektrycznym BEV

Oferowane 2-drogowe zawory kulowe BEV z siłownikiem elektrycznym przeznaczone są do instalacji wodnych centralnego ogrzewania i klimatyzacyjnych, jako elementy odcinające. Produkty są sterowane dwupunktowym sygnałem i mogą być uruchamiane z dowolnego przełącznika lub termostatu. Urządzenia mają deklarację zgodności CE oraz atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny, co oznacza, że można je stosować w przemyśle spożywczym i kontaktach z żywnością.

Zawory kulowe z siłownikiem elektrycznym BEV — budowa, parametry, instalacja, eksploatacja

Produkty BEV zbudowane są z dwóch podstawowych elementów: zaworu kulowego oraz siłownika elektrycznego. Urządzenia 2-drogowe są zgodne z wymogami unijnych dyrektyw:

·         ciśnieniowej nr  2014/68/UE,

·         kompatybilności elektromagnetycznej EMC nr 2014/30/UE,

·         niskonapięciowej LVD nr 2014/35/UE,

·         dotyczącej ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym nr 2011/65/UE.

Ta gama dwudrogowych artykułów AFRISO spełnia europejskie normy techniczne EN 60730, 61000, 55014, 50581, 13828.

Przed zainstalowaniem należy starannie wypłukać instalację grzewczą, zwracając szczególną uwagę na usunięcie pozostałości po przeprowadzonych pracach spawalniczych i lutowniczych. Zalecane jest także zastosowanie w odpowiednich filtrów. Innowacyjna budowa siłowników sprawia, że mogą one obracać kulą zaworu o 360 stopni w obie strony.

Wykorzystanie do produkcji wysokiej jakości materiałów sprawia, że armatura wytrzymuje wysokie ciśnienia różnicowe oraz redukuje do minimum ryzyko zablokowania po dłuższym okresie przestoju w jednej pozycji. Dwudrogowe zawory kulowe z siłownikiem elektrycznym BEV mogą być instalowane wyłącznie przez techników z uprawnieniami do montażu tego typu armatury, która pracuje pod napięciem sieci (230 V AC). Wszelkie zmiany oraz modyfikacje przeprowadzone przez nieupoważnione osoby są zabronione ze względów bezpieczeństwa. Po zdemontowaniu 2-drogowych urządzeń można je poddać procesowi recyklingu.

Dwudrogowy zawór kulowy z siłownikiem elektrycznym BEV — przykłady zastosowań

Oferowany dwudrogowy zawór kulowy z siłownikiem elektrycznym BEV to nowoczesne  rozwiązanie dla układów C.O. i C.W.U. Urządzenie można wykorzystać do regulacji temperatury w:

  • pomieszczeniach biurowo-usługowych typu open space — wówczas wystarczy zamontować jeden termostat i zawór przed belką zasilającą,
  • halach i magazynach — montując 2-drogowy produkt BEV na rurze zasilającej przed nagrzewnicą oraz łącząc go z sygnałem wychodzącym z termostatu, co pozwala na sterowanie termiczne w całym obiekcie.

Dwudrogowa armatura kulowa z siłownikiem elektrycznym, zamontowana na głównym przyłączu wodociągowym za licznikiem, zabezpiecza również dom przed zalaniem.