Grupy bezpieczeństwa BSS z przyłączem do naczynia przeponowego

W tej kategorii sprzedajemy wysokiej jakości grupy bezpieczeństwa BSS. To kompaktowe i gotowe do montażu zespoły AFRISO, które ochraniają zamknięte instalacje grzewcze przed skutkami nadmiernego wzrostu ciśnienia. Produkty są wyposażone w certyfikowany zawór MS oraz przyłącze z gwintem wewnętrznym 3/4 do naczynia przeponowego o pojemności do 25 litrów i maksymalnej średnicy 4120 mm.

Grupy bezpieczeństwa BSS do instalacji C.O. — budowa, parametry, montaż, zastosowanie

Oferowane grupy bezpieczeństwa BSS z przyłączem do naczynia przeponowego można stosować w instalacjach centralnego ogrzewania, w których czynnikiem roboczym jest woda bądź mieszanina h3O i glikolu o maksymalnym stężeniu nieprzekraczającym 50%. Armatura składa się ze stalowej belki koloru czerwonego, do której przymocowano:

  • manometr radialny — mierzący ciśnienie do 4 barów,
  • odpowietrznik nowej generacji — służący do automatycznego usuwania nagromadzonego powietrza w układzie C.O.,
  • membranowy 3-barowy zawór AFRISO typu MS — posiadający deklarację CE i dopuszczony do obrotu przez Urząd Dozoru Technicznego.

W zależności od modelu grupy bezpieczeństwa BSS dla naczynia przeponowego mają gwint wewnętrzny lub szybkozłącze. Stalowa belka zakończona jest czterema otworami mocującymi pod śruby, które umożliwiają trwałe przytwierdzenie produktu do ściany oraz łatwe ustawienie w pionie korpusu z zaworem i pozostałymi podzespołami. Przed montażem należy dokładnie przepłukać instalację grzewczą, gdyż wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia mogą spowodować nieprawidłowe działanie poszczególnych urządzeń grupy bezpieczeństwa. Usytuowanie produktu powinno znajdować się możliwie blisko kotła oraz musi umożliwiać jego obsługę i ewentualny demontaż.

Działanie grupy bezpieczeństwa BSS z przyłączem do naczynia przeponowego

Prezentowana grupa bezpieczeństwa z przyłączem do naczynia przeponowego przeznaczona jest do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania, których maksymalna moc całego układu grzewczego wynosi  73,6 kW. Gdy ciśnienie nie przekracza wartości Pa otwarcia, zawór BSS pozostaje zamknięty.

W przypadku wzrostu wielkości powyżej ustawionego fabrycznie progowego parametru następuje ruch membrany i odsłonięcie przelotu, umożliwiającego usunięcie nadmiaru czynnika roboczego z instalacji i jednoczesne obniżenie ciśnienia do właściwej (bezpiecznej) wartości. Czerwone pokrętło znajdujące się na samej górze zaworu MS pozwala na manualne sprawdzenie jego poprawności działania.

Grupa bezpieczeństwa BSS z przyłączem do naczynia przeponowego może być instalowana, uruchamiana i demontowana tylko przez wyszkolony i wykwalifikowany personel.