1b Elektromechaniczne czujniki niskiego poziomu wody WMS

1d Temperaturowy zawór ochronny kotła TAS

1e Miarkownik ciągu FR 1

1f Zawory upustowe różnicy ciśnień DU

1k Reduktory ciśnienia wody BPR i centrala wody użytkowej HWSC

1l Zawory antyzamrożeniowe AAV do pomp ciepła typu monoblok

1m Termostatyczne zawory równoważące ATB do instalacji cyrkulacji c.w.u.

1n1 Zawory kulowe z filtrem siatkowym i wkładem magnetycznym BFV