Membranowe zawory bezpieczeństwa MS

Najskuteczniejszą metodą ochrony systemów i podzespołów roboczych centralnego ogrzewania (kotłów, zbiorników pieców) przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest armatura bezpieczeństwa.

Oferowane membranowe zawory do instalacji grzewczych typu zamkniętego to wysokiej klasy armatura z wyjściem na manometr. Akcesoria MS z gwintem zewnętrznym do układów C.O. są szczególnie zalecane do montażu bezpośrednio na źródle ciepła w specjalnie do tego przygotowanym przyłączu. W katalogu mamy urządzenia przystosowane do pracy z ciśnieniem otwarcia od 1,5 do 3 barów. Wszystkie sprzedawane produkty spełniają aktualnie obowiązujące normy, wymagane podczas pracy w warunkach, do jakich zostały przeznaczone.

Membranowe zawory bezpieczeństwa do instalacji grzewczych — rola i znaczenie

Zgodnie z przepisami, zarówno zasobniki wody użytkowej, jak i piece oraz kotły pracujące w zamkniętych instalacjach grzewczych muszą posiadać membranowe zawory bezpieczeństwa MS do C.O., chroniące je przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Działanie tego typu armatury polega na jego samoczynnym otwarciu w przypadku wzrostu wielkości Pa powyżej fabrycznie ustawionej wartości i wypuszczeniu nadmiaru medium. Sprawnie działające zawory bezpieczeństwa chronią zarówno kocioł, zasobnik wody użytkowej, piec, jak i pozostałe elementy instalacji (np. manometr) przed uszkodzeniem lub zniszczeniem na skutek zbyt dużego ciśnienia w układzie.

Niezawodność urządzeń MS ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego działania całej instalacji grzewczej, w tym manometrów i innych przyrządów pracujących w układzie C.O.  Wybór wysokiej klasy membranowej armatury jest zatem niezbędny zarówno dla zapewnienia dokładności pomiaru ciśnienia, jak i zapobiegania niebezpiecznym wyciekom lub uszkodzeniom kotłów, zbiorników i pieców.  Ochrona układu grzewczego oraz osób znajdujących się w jego otoczeniu zaczyna się od każdego pojedynczego podzespołu, takiego jak membranowy zawór bezpieczeństwa na manometr dostępny w ofercie AFRISO.

Membranowe zawory z wyjściem na manometr do instalacji grzewczych — budowa i przeznaczenie

Oferowane membranowe zawory bezpieczeństwa MS do instalacji grzewczych z wyjściem na manometr składają się z mosiężnego korpusu z gwintem zewnętrznym oraz pokrętłem z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym. Ten drugi element służy do sprawdzania poprawności działania armatury C.O. Artykuły przeznaczone są do wypuszczania z zamkniętych układów zgodnych z normą EN 12828 następujących mediów:

  • wody,
  • cieczy z dodatkiem substancji zapobiegających zamarzaniu (np. glikolu),
  • należących  do grupy 1 oraz 2, nieszkodliwych dla materiałów, z których zostały wykonane membranowe zawory bezpieczeństwa MS do kotła/pieca C.O. z wyjściem na manometr.

Każde inne zastosowanie jest zabronione.