2d Zawory odcinające, przełączające z siłownikiem AZV, BEV i system detekcji wycieku WaterControl

2h Grupy pompowe do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej WZS

2i Zbiorniki buforowe ABT

2j Pompy obiegowe APH

2k Moduły przełączające BDU

2l Moduły hydrauliczne AMB

2ł Dogrzewacze przepływowe BEH