Grupy bezpieczeństwa GAK z przyłączem do naczynia przeponowego

Grupy bezpieczeństwa GAK z przyłączem do naczynia przeponowego

Grupy bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia przeponowego

Oferowane grupy bezpieczeństwa GAK z przyłączem do naczynia przeponowego to wysokiej klasy urządzenia, przeznaczone do instalacji grzewczych typu zamkniętego. Produkty zostały zaprojektowane i wytworzone zgodnie z najlepszą praktyką inżynierską AFRISO. Podstawowym zadaniem armatury jest ochrona kotła i pozostałych podzespołów układu C.O. przed negatywnymi skutkami dynamicznych wzrostów ciśnienia, które mogłyby doprowadzić do rozszczelnień. Dodatkowo urządzenie pozwala na odpowietrzanie i kontrolę wielkości Pa. W katalogu dostępne są również modele z szybkozłączem ASK.

Grupa bezpieczeństwa GAK — budowa i parametry

W instalacjach grzewczych kluczową rolę odgrywa zapobieganie nadmiernemu wzrostowi ciśnienia. Problem ten rozwiązują grupy bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem, które automatycznie zapewniają prawidłową  pracę całego systemu, w tym zbiorników i naczyń przeponowych, manometrów, zaworów i szybkozłączy.

Kluczowe funkcje w grupie bezpieczeństwa kotła GAK do instalacji C.O. odgrywają trzy podzespoły:

  • membranowy zawór typu MS — który chroni instalację przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Produkt został przebadany przez renomowaną jednostkę certyfikującą TȔV Rheinland oraz polski Urząd Dozoru Technicznego i ma deklarację CE, potwierdzającą zgodność z unijną dyrektywą ciśnieniową PED 97/23/EC,
  • manometr grzewczy — wskazujący wielkość Pa do 4 barów,
  • odpowietrznik automatyczny — usuwający nagromadzone w układzie powietrze.

Takie połączenie zapewnia regulowanie ciśnienia w czasie rzeczywistym i umożliwia zachowanie optymalnych warunków pracy różnego rodzaju kotłach, w szczególności zasilanych paliwami stałymi. W katalogu AFRISO są również dostępne grupy GAK z szybkozłączem  pozwalającym podłączyć naczynie przeponowe, które zrównoważy ciśnienie w instalacji grzewczej

Produktu nie wolno stosować do mediów roboczych, które wpływają niszcząco na zastosowane materiały użyte do produkcji podzespołów grupy bezpieczeństwa GAK.

Grupa bezpieczeństwa  dla naczynia przeponowego z szybkozłączem ASK — nowa wersja urządzeń z gamy GAK

Dotychczasowe wersje urządzeń wykonane są z mosiądzu. Nowe serie grupy bezpieczeństwa GAK dla naczynia przeponowego z szybkozłączem ASK mają korpusy z wysokogatunkowej stali ocynkowanej. To sprawia, że można je stosować zarówno w zamkniętych instalacjach grzewczych, jak i chłodzących.

Ta seria produktów jest wyposażona w 3-barowy zawór bezpieczeństwa MS, manometr HZ 63 typu radialnego i automatyczny pionowy  odpowietrznik PrimoVent z systemem Aquastop, chroniącym przed zalaniem. Szybkozłącze ASK pozwala na szybkie podłączenie do naczynia przeponowego o pojemności do 25 l i maksymalnej średnicy 380 mm.