Polityka jakości

AFRISO sp. z o.o. reprezentuje w Polsce Grupę AFRISO – wywodzącego się z Niemiec producenta armatury zabezpieczającej i regulacyjnej oraz przyrządów sygnalizujących i pomiarowych.

AFRISO.pl - Polityka jakości

Racją istnienia AFRISO jest zapewnienie ludziom i organizacjom wytworów współczesnych technologii sprzyjających zdrowemu i komfortowemu klimatowi w pomieszczeniach oraz wspierających oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi. AFRISO dostarcza wysokiej jakości rozwiązania pomiarowe, nadzorcze i regulacyjne w obszarze instalacji grzewczych, wentylacyjnych i chłodzących; wody ciepłej i deszczówki oraz oleju opałowego i innych substancji.

Głównym celem AFRISO jest zdobycie i utrzymanie pozycji najlepiej ocenianego i najczęściej rekomendowanego dostawcy nowoczesnych rozwiązań w ramach wybranej branży.

Siłą i największą wartością AFRISO są ludzie – zarówno pracownicy, jak i profesjonalni partnerzy biznesowi, którym organizacja zapewnia obsługę i wsparcie na najwyższym możliwym poziomie. Organizacja jest przekonana, że warunkiem skutecznego działania jest przystępowanie do niego z pełnym zaangażowaniem. AFRISO dokłada wszelkich starań, by produkty i informacja o nich, a także kompetentni pracownicy byli dostępni dla partnerów zawsze, gdy zachodzi taka potrzeba.

Głównym celem AFRISO jest zdobycie i utrzymanie pozycji najlepiej ocenianego i najczęściej rekomendowanego dostawcy nowoczesnych rozwiązań w ramach wybranej branży. Pracownicy AFRISO zamierzają osiągnąć to poprzez koncentrację na zaspakajaniu zidentyfikowanych potrzeb świadomie określonej grupy klientów oraz na ciągłym doskonaleniu oferowanych produktów i usług oraz wewnętrznych struktur i procesów.

Polityka Jakości tworzy bazę do ustanawiania i dokonywania przeglądów celów jakości. Gwarantem efektywnej realizacji założonych celów jakościowych jest wdrożony i doskonalony w zakresie efektywności i skuteczności System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 (Certyfikat do pobrania w tym miejscu >>>).

Efektywny System Zarządzania Jakością jest podstawą ciągłego doskonalenia łańcucha satysfakcji przebiegającego od dostawców produktów i usług dla Organizacji, poprzez pracowników Organizacji, do Klientów Organizacji i innych uczestników rynku.

Kierownictwo AFRISO sp. z o.o. zapewnia, że w swoich działaniach wypełnia obowiązujące firmę wymagania i ciągle doskonali skuteczność Systemu Zarządzania Jakością, a niniejsza polityka poprzez wysoką świadomość pracowników jest zrozumiała, wdrożona i realizowana na wszystkich szczeblach Organizacji przy zachowaniu zgodności z jej strategicznymi celami.

Ciasteczka.

Korzystając z tej strony, automatycznie akceptujesz, że używamy plików cookie. Dowiedz się więcej.