Centrala wody użytkowej HWSC

Cena katalogowa

720,00 € (3 159,07 zł)

Podana cena w PLN jest ceną netto przeliczoną wg kursu sprzedaży NBP z tabeli C z dnia 2024-06-14

Art.-Nr

42 755 

Kod EAN: 4016203427557

Grupa rabatowa C

Produkt dostępny na zamówienie

Centrala wody użytkowej HWSC

Centrala wody użytkowej HWSC przeznaczona jest do dystrybucji wody pitnej o ciśnieniu wlotowym nieprzekraczającym 16 bar w domach jedno- i wielorodzinnych. Urządzenia nie można stosować do wody technologicznej, lub do cieczy innych niż woda. Podstawowymi funkcjami Centrali wody użytkowej HWSC są: • Filtracja wody, • Rozdział wody na poszczególne cele, • Redukcja ciśnienia do ciśnienia pożądanego. Ciśnienie wody dostarczanej do nieruchomości jest obniżane w reduktorze ciśnienia. Następnie oczyszczona w filtrze woda z obniżonym ciśnieniem dystrybuowana jest dalej, do dwóch przyłączy – przykładowo jednego do celów bytowych i drugiego na potrzeby instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej. Trzecie wyjście zapewnia wyższe, niezredukowane ciśnienie, które może być stosowane dla celów użytkowych (na przykład mycie samochodu, pielęgnacja ogrodu). Trzecie wyjście można przełożyć za reduktor, dzięki czemu uzyskuje się dodatkowe wyjście ze zredukowanym ciśnieniem. HWSC to urządzenie modułowe, przez co można zmieniać jego konfigurację i rozszerzać sprzęt o kolejne elementy. Fabryczna izolacja pomieści do 4 wyjść wody (fabrycznie 3 wyjścia – 2 zredukowane i filtrowane oraz jedno z ciśnieniem nieobniżonym, bez filtracji). Segment do instalacji c.o. został dodatkowo wyposażony w zawór zwrotny i zawór bezpieczeństwa. Centrala wody użytkowej HWSC umożliwia łatwe płukanie filtra, które opcjonalnie może odbywać się automatycznie. Zapobiega to powstawaniu nadmiernych spadków ciśnienia na filtrze i utrzymuje dobre właściwości filtracyjne urządzenia. Na wyposażeniu centrali HWSC są również dwa manometry, dzięki którym można monitorować ciśnienie zredukowane i niezredukowane.

Dane techniczne

3 lata gwarancji

Wymiary (mm)

Karta PDF

Najważniejsze informacje o produkcie.

Pobierz dokument (PDF)

Dokumentacja

Przegląd produkcji

PDF (0.38 MB)

Instrukcja obsługi

PDF (2.14 MB)

Atest higieniczny PZH

PDF (1.60 MB)