Zestaw mieszający ze sprzęgłem hydraulicznym BPS 906 AP, człon bez mieszania i z zaworem obrotowym ARV 362, pompy AFRISO APH 160

Cena katalogowa

886,00 € (3 873,68 zł)

Podana cena w PLN jest ceną netto przeliczoną wg kursu sprzedaży NBP z tabeli C z dnia 2024-06-20

Art.-Nr

90 906 20

Kod EAN: 5902510010218

Grupa rabatowa A

Produkt dostępny

(Wysyłka do 2 dni roboczych)

Kluczowe dane techniczne

 • maksymalna temperatura
  90°C
 • maksymalne ciśnienie
  6 bar
 • moc
  max 70 kW
 • przyłącza od strony instalacji
  GW G¾"

Zestaw mieszający ze sprzęgłem hydraulicznym BPS 906 AP, człon bez mieszania i z zaworem obrotowym ARV 362, pompy AFRISO APH 160

ZASTOSOWANIE

 • Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
 • Montowany na ścianie między źródłem a instalacją.
 • Pozwala na przyłączenie dwóch obiegów grzewczych/chłodzących.
 • Rozdziela hydraulicznie obieg źródła od obiegów po stronie instalacji.
 • Zapewnia prawidłowe natężenie przepływu medium i niezależną od siebie pracę poszczególnych obiegów.

OPIS

 • Pompy obiegowe AFRISO APH 160.
 • Obrotowy zawór mieszający ARV 362 ProClick (Kvs 6,3 m3/h).
 • Zawory odcinające ze zintegrowanymi termometrami do kontroli temperatury medium na każdym przyłączu.
 • Zawór zwrotny wbudowany w zawór odcinający na powrocie z członu bez mieszania.
 • Zawór zwrotny wbudowany w trójnik na przyłączu powrotnym członu z mieszaniem
 • Tuleje do montażu czujników temperatury na każdym przyłączu.
 • Filtry siatkowe do ochrony pomp i zaworów mieszających przed zanieczyszczeniami.
 • Możliwość montażu ze źródłem ciepła po prawej i lewej stronie.
 • Sprzęgło hydrauliczne z odpowietrznikiem ręcznym i zaworem spustowym do usunięcia zanieczyszczeń wytrąconych z medium.
 • Montaż regulatora ACT 443 ProClick lub ARC 345 ProClick na zaworze mieszającym ARV ProClick pozwala automatycznie nastawić temperaturę zasilania instalacji stałotemperaturowo lub pogodowo i sterować pompą obiegową.
 • Możliwe doposażenie sprzęgła w izolację (Art.-nr 90 800 02) by zmniejszyć straty ciepła.

Dane techniczne

 • maksymalna temperatura
  90°C
 • maksymalne ciśnienie
  6 bar
 • moc
  max 70 kW
 • przyłącza od strony instalacji
  GW G¾"
 • przyłącza od strony kotła
  G1"
 • obieg 1
  bezpośredni
 • obieg 2
  ARV 362 ProClick, Kvs 6,3 m³/h
 • pompy obiegowe
  AFRISO APH 160
2 lata gwarancji

Budowa

Wymiary (mm)

Karta PDF

Najważniejsze informacje o produkcie.

Pobierz dokument (PDF)

Dokumentacja

Przegląd produkcji

PDF (2.43 MB)

Instrukcje obsługi

BPS zestawy mieszające ze sprzęgłem hydraulicznym
PDF (0.57 MB)
APH Pompa obiegowa
PDF (0.76 MB)

Deklaracja zgodności

PDF (0.36 MB)

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

PDF (0.46 MB)