Zestaw mieszający ze sprzęgłem hydraulicznym BPS 900 AP, dwa człony bez mieszania, pompy AFRISO APH 160

Cena katalogowa

827,00 € (3 605,80 zł)

Podana cena w PLN jest ceną netto przeliczoną wg kursu sprzedaży NBP z tabeli C z dnia 2024-03-01

Art.-Nr

90 900 20

Kod EAN: 5902510010195

Grupa rabatowa A

Produkt dostępny

(Wysyłka do 2 dni roboczych)

Kluczowe dane techniczne

 • maksymalna temperatura
  90°C
 • maksymalne ciśnienie
  6 bar
 • moc
  max 70 kW
 • przyłącza od strony instalacji
  GW G¾"

Zestaw mieszający ze sprzęgłem hydraulicznym BPS 900 AP, dwa człony bez mieszania, pompy AFRISO APH 160

ZASTOSOWANIE

 • Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
 • Montowany na ścianie między źródłem a instalacją.
 • Pozwala na przyłączenie dwóch obiegów grzewczych/chłodzących.
 • Rozdziela hydraulicznie obieg źródła od obiegów po stronie instalacji.
 • Zapewnia prawidłowe natężenie przepływu medium i niezależną od siebie pracę poszczególnych obiegów.

OPIS

 • Pompy obiegowe AFRISO APH 160.
 • Zawory odcinające ze zintegrowanymi termometrami do kontroli temperatury medium na każdym przyłączu.
 • Zawory zwrotne wbudowane w zawory odcinające z niebieskimi termometrami.
 • Tuleje do montażu czujników temperatury na każdym przyłączu.
 • Filtry siatkowe do ochrony pomp i zaworów mieszających przed zanieczyszczeniami.
 • Możliwość montażu ze źródłem ciepła po prawej i lewej stronie.
 • Sprzęgło hydrauliczne z odpowietrznikiem ręcznym i zaworem spustowym do usunięcia zanieczyszczeń wytrąconych z medium.
 • Możliwe doposażenie sprzęgła w izolację (Art.-nr 90 800 02) by zmniejszyć straty ciepła.

Dane techniczne

 • maksymalna temperatura
  90°C
 • maksymalne ciśnienie
  6 bar
 • moc
  max 70 kW
 • przyłącza od strony instalacji
  GW G¾"
 • przyłącza od strony kotła
  G1"
 • obieg 1
  bezpośredni
 • obieg 2
  bezpośredni
 • pompy obiegowe
  AFRISO APH 160
2 lata gwarancji

Budowa

Wymiary (mm)

Karta PDF

Najważniejsze informacje o produkcie.

Pobierz dokument (PDF)

Dokumentacja

Przegląd produkcji

PDF (2.43 MB)

Instrukcje obsługi

BPS zestawy mieszające ze sprzęgłem hydraulicznym
PDF (0.57 MB)
APH pompy obiegowe
PDF (0.77 MB)

Deklaracja zgodności

PDF (0.36 MB)

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

PDF (0.46 MB)