Tworzymy dla Was V Mistrzostwa Polski Instalatorów

17 kwietnia 2016
3 minuty czytania

W czasie drugiego dnia targów (27 kwietnia) odbędzie się finał Mistrzostw Polski Instalatorów.
Ci, którzy nie zdążyli wziąć udziału w eliminacjach wyjazdowych do MPI (Instalacje On Tour) mogą jeszcze spróbować swoich sił podczas eliminacji uzupełniających podczas dwóch pierwszych dni targów Instalacje 2016. Wtedy do finału zostanie zakwalifikowanych jeszcze 60 instalatorów.

Zapoznaj się ze wszystkimi czynnościami konkursowymi V Mistrzostw Polski Instalatorów.

 

Mistrzostw Polski Instalatorów START
wcisnąć przycisk uruchamiający stoper mierzący
czas wykonania czynności
Mistrzostw Polski Instalatorów VOGEL & NOOT
zamontować z lewej strony grzejnika COSMO T6 głowicę termostatyczną
w pozycji nr 5 do zaworu termostatycznego oraz stabilnie dokręcić głowicę
(UWAGA! NAKRĘTKA GŁOWICY DOKRĘCA SIĘ W LEWĄ STRONĘ) oraz zamontować
podwójny kurek kulowy prosty do grzejnika COSMO T6 (UWAGA! DOKRĘCIĆ ŚRUBUNKI
KURKA PROSTEGO PRZY POMOCY KLUCZA „30”)
Mistrzostw Polski Instalatorów AFRISO
zamontować regulator stałotemperaturowy ACT na obrotowym zaworze trójdrogowym
ARV, zdjąć zaślepkę i pokrętło zaworu ARV poprzez odkręcenie śruby, zamontować
wieloklin na trzpień zaworu, następnie zamontować na nim regulator ACT
w pozycji poziomej (przewód zasilający z prawej strony, pokrętło regulatora przykręcić
śrubą (UWAGA! PRZY POMOCY ŚRUBOKRĘTU KRZYŻAKOWEGO) tak, by wycięcia na
boku pokrętła ustawione były poziomo, zamontować zaślepkę z poprawnym
ustawieniem logo firmy AFRISO, włożyć wtyczkę w gniazdko oraz przełączyć
bezpiecznik nr 3 w pozycję załączony, regulator zostanie załączony (na regulatorze
wyświetli się wskazanie temperatury)
Mistrzostw Polski Instalatorów GRUNDFOS
zamontować pompę ALPHA 3 (przepływ ku górze), wmontować uszczelki
gumowe szt. 2, (UWAGA! DOKRĘCIĆ ŚRUBUNKI PRZY POMPIE ZA POMOCĄ KLUCZA
„55”)
Mistrzostw Polski Instalatorów GRUNDFOS
otworzyć zawory przy pompie ALPHA 3 na powrocie i zasilaniu
Mistrzostw Polski Instalatorów GRUNDFOS
podłączyć przewód zasilania do pompy ALPHA 3
Mistrzostw Polski Instalatorów AFRISO
zamontować nowy automatyczny odpowietrznik poprzez wkręcenie
ręczne w zawór stopowy
Mistrzostw Polski Instalatorów GRUNDFOS
uruchomić pompę Comfort, przełączyć bezpiecznik nr 1
w pozycję załączony, pompa zostanie załączona
Mistrzostw Polski Instalatorów AFRISO
uzupełnić ciśnienie w instalacji poprzez bezprzewodowy system detekcji wycieku
WaterControl, nacisnąć przycisk „otwórz zawór” (przytrzymać przycisk do momentu
podniesienia się ciśnienia do wartości minimum 1,5 bar i całkowitego otwarcia
zaworu – patrz wskazanie manometru kontaktowego), zapali się zielona kontrolka
na centrali WaterControl. Zamknąć zawór odcinający przyciskiem „zamknij zawór”
(przytrzymać przycisk do momentu zapalenia się kontrolki czerwonej), sprawdzić
szczelność połączeń
Mistrzostw Polski Instalatorów GRUNDFOS
zostanie załączona pompa ALPHA 3; zmienić tryb pracy pompy
z AUTOADAPT na charakterystykę stałą III bieg
Mistrzostw Polski Instalatorów GRUNDFOS
Zamocować moduł ALPHA Reader na pompie
Mistrzostw Polski Instalatorów GRUNDFOS
Włączyć moduł ALPHA Reader naciskając przycisk załączający.
Potwierdzeniem załączenia modułu ALPHA Reader jest mrugający
na zielono sygnał komunikacji radiowej
Mistrzostw Polski Instalatorów AFRISO
zamontować jeden siłownik TSA w jednym z trzech wolnych miejsc na rozdzielaczu
ProCalida poprzez stabilne przykręcenie nakrętki siłownika TSA
(UWAGA! CZYNNOŚĆ WYKONAĆ BEZ UŻYCIA NARZĘDZI)
Mistrzostw Polski Instalatorów AFRISO
zdjąć zaślepkę w module podstawowym systemu CosiTherm (pierwszy od lewej
strony) i w puste miejsce zamontować moduł czasowy UM CosiTherm (UWAGA!
MODUŁ WSUNĄĆ DO KOŃCA BEZ UŻYCIA NARZĘDZI)
Mistrzostw Polski Instalatorów BROTJE
zamontować trójnik powietrzno-spalinowy do kotła
(UWAGA! MONTAŻ OD GÓRY KOTŁA)
Mistrzostw Polski Instalatorów TECE
wykonać połączenie trzech rur: sanitarnej, grzewczej i wielowarstwowej z trójnikiem
(nie ma znaczenia który kolor znajdzie, się w którym miejscu), na rurę
grzewcza i sanitarna nasunąć pierścień srebrny, oraz pierścień mosiężny na rurę
wielowarstwową; częścią poszerzoną w stronę rury, (UWAGA! NIE KALIBROWAĆ
RURY W TULEI LUB NA JEJ STYKU); (UWAGA ! nasunąć tuleję do kołnierza kształtki
za pomocą narzędzia zaciskowego), zamontować rury z trójnikiem w obejmach na
stojaku
Mistrzostw Polski Instalatorów TECE
zamontować przycisk spłukujący TECEambia
Mistrzostw Polski Instalatorów GRUNDFOS
podłączyć Sololift 2 do instalacji; zamontować kształtkę z zaworem zwrotnym
w otwór wylotowy urządzenia poprzez jej odpowiednie włożenie oraz przekręcenie
w prawo do momentu kliknięcia, zamontować obudowę, gumowe kolano oraz
zestaw kolan i rurę, rurę połączyć z elementem poziomym instalacji
Mistrzostw Polski Instalatorów STOP
wszystkie narzędzia oraz zdemontowane elementy należy odłożyć na stolik,
wcisnąć przycisk zatrzymujący stoper mierzący czas wykonania czynności