- zamontować regulator stałotemperaturowy ACT na obrotowym zaworze trójdrogowym ARV
- zdjąć zaślepkę i pokrętło zaworu ARV poprzez odkręcenie śruby, 
- zamontować wieloklin na trzpień zaworu, 
- następnie zamontować na nim regulator ACT w pozycji poziomej (przewód zasilający z prawej strony, pokrętło regulatora, przykręcić śrubą (UWAGA! PRZY POMOCY ŚRUBOKRĘTU KRZYŻAKOWEGO) tak by wycięcia na boku pokrętła ustawione były poziomo, 
- zamontować zaślepkę z poprawnym ustawieniem logo firmy AFRISO, 
- włożyć wtyczkę w gniazdko oraz przełączyć bezpiecznik nr 3 w pozycje załączony, regulator zostanie załączony (na regulatorze wyświetli się wskazanie temperatury)
- zamontować nowy automatyczny odpowietrznik poprzez wkręcenie ręczne w zawór stopowy
- uzupełnić ciśnienie w instalacji poprzez bezprzewodowy system detekcji wycieku WaterControl,
- nacisnąć przycisk „Otwórz zawór” (przytrzymać przycisk do momentu podniesienia się ciśnienia do wartości minimum 1,5 bar i całkowitego otwarcia zaworu - patrz wskazanie manometru kontaktowego), zapali się zielona kontrolka na centrali WaterControl, 
- zamknąć zawór odcinający przyciskiem „Zamknij zawór” (przytrzymać przycisk do momentu zapalenia się kontrolki czerwonej), 
- sprawdzić szczelność połączeń
- zamontować jeden siłownik termoelektryczny TSA w jednym z trzech wolnych miejsc na rozdzielaczu ProCalida poprzez stabilne przykręcenie nakrętki siłownika TSA (UWAGA! CZYNNOŚĆ WYKONAĆ BEZ UŻYCIA NARZĘDZI)
- zdjąć zaślepkę w module podstawowym systemu CosiTherm (pierwszy od lewej strony) i w puste miejsce zamontować moduł czasowy UM CosiTherm (UWAGA! MODUŁ WSUNĄĆ DO KOŃCA BEZ UŻYCIA NARZĘDZI).Wszystkim uczestnikom eliminacji życzymy powodzenia!