Nowy Wizerunek AFRISO

27 maja 2015
2 minuty czytania

Marzec 2011
Michał Kulicki

Nowy wizerunek AFRISO

Dla każdej firmy komunikacja z otoczeniem, a szczególnie z jej Klientami powinna być zagadnieniem najwyższej wagi. Równie ważne jest reagowanie na sygnały płynące z rynku oraz na zmiany w przyzwyczajeniach odbiorców komunikatów. Kierownictwo firmy AFRISO jest świadome rosnących potrzeb oraz oczekiwań i dlatego, co kilka lat, odświeża zarówno wizerunek przedsiębiorstwa, jak i zestaw podstawowych komunikatów.

Historia komunikacji

Bezpośrednio po powołaniu polskiego oddziału AFRISO w 1997 roku, firma używała zapożyczonego z niemieckiej centrali hasła „Technika dla ochrony środowiska”. Hasło to zapewniało skojarzenie marki AFRISO z szeroko rozumianą branżą, w której firma funkcjonuje. Po kilku latach, obserwując potrzeby bezpośrednich odbiorców budowaliśmy siłę naszego zespołu wokół sloganu „AFRISO – Excellent Distribution”. Uznaliśmy bowiem, że właśnie w zakresie logistycznej współpracy z hurtowniami występuje największa rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami klientów a praktyką działania firm importujących sprzęt i armaturę grzewczą. W kolejnej odsłonie promowaliśmy równolegle dwa hasła: „AFRISO – niezawodne komponenty przyjaznych instalacji” oraz „AFRISO Polska – Człowiek i Technologia”. W ten sposób zapanowaliśmy nad dwoistością typową dla przedsiębiorstw takich jak nasze. Z jednej strony jesteśmy częścią międzynarodowej organizacji, której centrala skoncentrowana jest na rozwoju produkcji i produktów. Z drugiej strony – stanowimy zgrany zespół ludzi głęboko zakorzenionych w polskiej kulturze, dobrze rozumiejący się z polskimi klientami i skutecznie posługujący się nowoczesnymi technologiami dla poprawy jakości świadczonych usług. Przykładami rozwoju w tym duchu są gruntownie przebudowane w roku 2010 serwisy www.afriso.pl oraz www.analizatory.pl

Komunikacja przyszłości

Aktualnie firma AFRISO kończy przygotowania do kolejnej zmiany. W najbliższym czasie zaoferujemy polskim klientom nowe i odnowione linie produktów, zebrane w nowym katalogu. Nowe materiały drukowane cechować się będą gruntownie odświeżoną szatą graficzną. Zaprojektowaliśmy także opakowania na produkty, których wysoka jakość i ergonomiczna forma dorównują cechom samych produktów. Dokonywane zmiany uzupełnia przekaz towarzyszący marce AFRISO. Będzie on teraz prezentowany w dwóch podstawowych formach:

Hasła powyższe, w klarownej i nowoczesnej formie wskazują, jaki jest zakres oferty firmy AFRISO, jej ciągle doskonalone kompetencje i przemyślane kierunki rozwoju. Na szczególną uwagę zasługuje aspekt REGULACJI. Dotąd produkty AFRISO były kojarzone przede wszystkim z elementami POMIAROWYMI (termometry, manometry, analizatory spalin) lub NADZORUJĄCYMI instalacje pod kątem ich bezpieczeństwa i skuteczności działania (odpowietrzniki, zawory bezpieczeństwa, czujniki różnego rodzaju stanów i wartości granicznych). Natomiast rzadko pojawiały się elementy czysto REGULACYJNE oznakowane marką AFRISO. Zamierzamy to zmienić i dlatego, już w najnowszej edycji naszego katalogu pojawi się szeroki wybór urządzeń AFRISO przyczyniających się do optymalnej regulacji instalacji ogrzewania i ciepłej wody. Informacje o wprowadzanych nowościach w pierwszej kolejności będą dostępne na naszej stronie internetowej – www.afriso.pl