Wycieki pod kontrolą: detektor wycieku

02 marca 2014
1 minuta czytania

Detektor wycieku

Mowa o urządzeniach pomiarowych i detekcyjnych, które umożliwiają dostosowanie zbiorników do wymagań i przepisów. Przykładem urządzenia, które będzie kontrolowało ubytki cieczy w zbiornikach, jest detektor wycieku LAG 14ER AFRISO. Służy on do ciągłej kontroli zbiorników dwupłaszczowych z cieczą detekcyjną w przestrzeni kontrolnej. Zbiorniki te są najczęściej stosowane do składowania naziemnego oraz podziemnego cieczy palnych w klasach niebezpieczeństwa pożarowego AI, AII, AIII i B oraz cieczy niepalnych grożących skażeniem wody.

Budowa

Detektor LAG 14ER jest zbudowany z sygnalizatora, zbiornika cieczy detekcyjnej oraz wprowadzonej od góry sondy. Przeciek zostaje wykryty poprzez obniżenie się poziomu cieczy detekcyjnej w przestrzeni między płaszczowej, a także w zbiorniku. Powoduje to odsłonięcie elektrod, które sygnalizator rozpoznaje jako zmianę oporności w obwodzie elektrycznym sondy i natychmiast uruchamia alarm.

Przepisy

Urządzenia do detekcji zbiorników dwupłaszczowych muszą być zgodne z wytycznymi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. nr 243, poz. 2063).

Inne rodzaje detektorów AFRISO

- Detektory wycieku mokre

- Szklane detektory wycieku LAS

- Nadciśnieniowy detektor wycieku EUROPRESS

- Nadciśnieniowy detektor wycieku do kontroli rurociągów dwupłaszczowych LAD-R

- Podciśnieniowy detektor wycieku EUROVAC HV

- Termistorowe detektory wycieku oleju i wody OWWG 3

- Optoelektroniczne detektory wycieku oleju i wody OMS i WMS

Schemat zbiornika

Schemat zbiornika

1. dodatkowe zbiorniki antyelektrostatyczne

2. zbiornik cieczy detekcyjnej z sondą (antyelektrostatyczny)

3. puszka przyłączeniowa

4. sygnalizator

5. obszar niezagrożony wybuchem

6. obszar zagrożony wybuchem

7. połączenie rurowe współpracujących zbiorników