Urządzenia do detekcji wycieków zbiorników dwupłaszczowych

30.10.2010

AFRISO Polska dostarcza produkty niezawodne, przyjazne środowisku, usprawniające pracę różnorodnych instalacji. Urządzenia detekcyjne i pomiarowe oferowane przez AFRISO Polska, umożliwiają dostosowanie istniejących i nowych zbiorników do wymagań przewidzianych przepisami dozoru technicznego oraz przepisami ochrony środowiska.

Urządzenia do detekcji zbiorników dwupłaszczowych, rekomendowane przez AFRISO Polska, są zgodne z wytycznymi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listo pada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. nr 243, poz. 2063).

Detektor wycieku LAG 14 ER służy do ciągłej kontroli zbiorników dwupłaszczowych z cieczą detekcyjną w przestrzeni kontrolnej, stosowanych do składowania naziemnego oraz podziemnego cieczy palnych w klasach niebezpieczeństwa pożarowego AI, AII, AIII i B oraz cieczy niepalnych grożących skażeniem wody. Detektor tego rodzaju zbudowany jest z sygnalizatora, sondy i zbiornika cieczy detekcyjnej. Sonda wprowadzona jest do zbiornika cieczy detekcyjnej od góry. Jeżeli w nadzorowanym zbiorniku następuje przeciek, obniża się poziom cieczy detekcyjnej w przestrzeni międzypłaszczowej, a także w zbiorniku cieczy detekcyjnej. Powoduje to odsłonięcie elektrod, które sygnalizator rozpoznaje jako zmianę oporności w obwodzie elektrycznym sondy i natychmiast uruchamia alarm.

Schemat zbiornika

1. dodatkowe zbiorniki antyelektrostatyczne
2. zbiornik cieczy detekcyjnej z sondą (antyelektrostatyczny)
3. puszka przyłączeniowa
4. sygnalizator
5. obszar nie zagrożony wybuchem
6. obszar zagrożony wybuchem
7. połączenie rurowe współpracujących zbiorników

Nadciśnieniowy detektor wycieku dla zbiorników dwupłaszczowych LAD 10 
sprawdza się w warunkach składowaniacieczy niepalnych grożących skażeniem wód oraz cieczy palnych w klasach niebezpieczeństwa  AI, AII, AIII i B. Detektor włącza alarm kiedy nadciśnienie kontrolne opadnie do 465 hPa. Wmontowany zawór bezpieczeństwa uniemożliwia jego działanie w warunkach nadciśnienia przekraczającego 570 hPa. Urządzenie przeznaczone jest do pracy w pomieszczeniach suchych, nie narażonych na spadek temperatury poniżej 0°C. Nadciśnieniowe detektory wycieku tego typu wymagają osuszonego powietrza roboczego (do 10%. wilg. wzgl.) Do osuszania powietrza stosuje się tu filtry suche z wymienianym złożem osuszającym. Nadciśnieniowe detektory wycieku stosowane są w zbiornikach dwupłaszczowych, w których w przestrzeni składowania nie jest utrzymywane nadciśnienie.

Inne rekomendowane urządzenia detekcyjne marki AFRISO to:

•  nadciśnieniowe detektory wycieku do kontroli rurociągów dwupłaszczowych typu LAD-R 
•  podciśnieniowe detektory wycieku typu LAZ-04/1 (EUROVAC 04-1) 
• ochronne płaszcze wewnętrzne do zbiorników z układem szczelności przeznaczone do zbiorników                  magazynujących olej napędowy, olej opałowy, wodę i AdBlue
•  szklane detektory wycieku LAS
•  termistorowe detektory wycieku oleju i wody OWWG 3