Olej opałowy - przeszłość czy bezpieczeństwo i komfort nowoczesnych instalacji?

29.12.2010

Na rynku polskim powszechna jest opinia, że instalacje na olej opałowy odeszły do lamusa ze względu na jego wyższą w porównaniu do gazu cenę. Jeśli chodzi o budownictwo rodzinne, szczególnie tam, gdzie gaz jest dostępny, rzeczywiście tak jest. Gdzie zatem i w jakich okolicznościach stosuje się olej opałowy?
Bardzo często instalacje wykorzystujące olej opałowy  stosujemy  w obiektach strategicznych, takich jak lotniska, szpitale, obiekty wojskowe, przemysłowe, hotele czy banki, jako podstawowe lub alternatywne źródło zasilania. Wykorzystujemy je zatem wszędzie tam, gdzie zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo związane z ciągłością dostarczania energii, a także niezawodność działania urządzeń oraz komfort użytkowników. Olej opałowy, jako jedno z najbardziej niezależnych  źródeł energii, znajduje zastosowanie jako paliwo w kotłach lub generatorach prądu.

AFRISO Polska posiada w swojej ofercie szereg urządzeń stosowanych w bezpiecznych i niezawodnych instalacjach  wykorzystujących ten rodzaj paliwa, począwszy od armatury w postaci filtrów do instalacji jedno lub dwururowych i automatycznych odpowietrzników, poprzez osprzęt do zbiornika, zespoły poboru oleju opałowego, zawory antylewarowe, aż po agregaty pompowe hiszpańskiego producenta INPRO, którego jest wyłącznym dystrybutorem.

 

 

Agregaty pompowe INPRO to kompaktowe urządzenia  pozwalające  transportować olej opałowy na duże odległości  i wysokości.  Stosowane są  we wszystkich systemach  transportujących olej, a więc:

  • w systemie z dwoma zbiornikami - głównym i dziennym (buforowym),
  •  w systemie pierścieniowym,
  •  w systemie ciśnieniowym jednorurowym (powrót z palnika następuje tylko do filtra),
  • w systemie zasysającym.


Rys.1 Schemat instalacji ciśnieniowej, jeden agregat pompowy INPRO zasila 4 palniki olejowe

Pompa do oleju czy agregat pompowy ?

Agregat pompowy w przeciwieństwie do pompy posiada automatykę sterującą pompami i dbającą o prawidłowe funkcjonowanie instalacji. Wykorzystuje wskaźniki w postaci manometru 
i wakuometru pozwalające na szybką identyfikację niepożądanych zjawisk, takich jak np. rozszczelnienie instalacji czy zapchanie się filtrów. Każdy podzespół w agregacie pompowym jest indywidualnie dobrany przez inżynierów INPRO i posiada odpowiedni certyfikat, dzięki czemu zapewnione jest bezpieczeństwo użytkowników i pewność działania urządzenia. Dodatkowo każdy agregat pompowy INPRO przed opuszczeniem fabryki poddawany jest 48-godzinnemu testowi działania.

Agregaty pompowe mogą być wyposażone w jedną lub dwie pompy. W drugim przypadku pompy działają naprzemiennie zapewniając niezawodne działanie instalacji nawet w przypadku wykonywania prac serwisowych na jednej z nich. Na rysunku obok przedstawiony jest agregat pompowy INPRO typ RL do instalacji pierścieniowych.

Odpowiedni dobór urządzeń

Doradcy techniczni AFRISO Polska dzięki bogatemu doświadczeniu na rynku polskim  oraz wykorzystaniu doświadczeń naszych zagranicznych partnerów, pomagają w doborze optymalnego systemu oraz urządzeń do niego w zależności od indywidualnych potrzeb klientów. Szczególną uwagę zwracają  na bezpieczeństwo i pewność działania instalacji.  

Pomiar i sygnalizacja poziomu w zbiorniku

Każda  instalacja olejowa wyposażona jest w zbiornik magazynowy. W ofercie AFRISO Polska oprócz typowego osprzętu znajdują się również urządzenia służące do sygnalizacji oraz pomiaru poziomu przechowywanej cieczy. Obecnie najpopularniejszym urządzeniem jest TankControl, ze względu na duże możliwości: ciągły pomiar w litrach, 
w %, zaprogramowane charakterystyki najbardziej popularnych zbiorników, prognozowanie zużycia oleju oraz przystępną cenę.

Podsumowując, chciałbym zwrócić uwagę na korzyści wynikające z zastosowania instalacji olejowej:

  • olej jest jednym z najbardziej niezależnych źródeł energii,
  • niezawodność działania i bezpieczeństwo – dzięki zastosowaniu urządzeń z oferty AFRISO Polska,
  • swoboda architektoniczna – dzięki agregatom pompowym INPRO olej może być transportowany na dowolne piętro, 
    w dowolne miejsce, które architekt zaplanuje na kotłownie.