Nowe termostatyczne zawory ATM linii ProControl

05.04.2013

Termostatyczne zawory mieszające ATM najczęściej wykorzystuje się tam, gdzie konieczna jest ochrona przed poparzeniem i wskazana jest szybka reakcja na zmiany temperatury i ciśnienia cieczy.

Termostatyczne zawory mieszające ATM zapewniają stałą temperaturę wody na wyjściu z zaworu (ustawianą w zakresie 20÷43°C lub 35÷60°C) i zapobiegają oparzeniom w instalacjach ciepłej wody. Można je stosować także do regulacji ciepłej wody w bateriach i prysznicach. Mogą być elementem instalacji ogrzewania podłogowego, zastępując układy regulacji. Niedawno linię zaworów ProControl poszerzono o cztery nowe modele, o większym niż w dotychczas dostępnych współczynniku przepływu Kvs: 3,2 m3/h oraz 4,2 m3/h. Cecha ta daje możliwość zastosowania termostatycznych zaworów mieszających ATM w dużych instalacjach w obiektach użyteczności publicznej, jak: szkoły, urzędy, baseny itp. Z nowymi zaworami łatwiejszy jest również dobór odpowiedniego przyłącza (od ¾" do 1 ¼").

Dane techniczne termostatycznych zaworów mieszających ATM:

   zakres temperatury na wyjściu: 20÷43°C lub 35÷60°C

   współczynnik przepływu Kvs: od 1,6 m3/h do 4,2 m3/h

   przyłącza: od ¾" do 1 ¼"

   funkcja bez oparzeń w każdym typie zaworu ATM

   maksymalna temperatura pracy: 95°C

   maksymalne ciśnienie: 10 bar