Innowacyjne równoważenie hydrauliczne instalacji AFRISO – VarioQ

28 maja 2012
3 minuty czytania

Ostatnio bardzo dużo czasu poświęca się zagadnieniom ekologii i racjonalnego zużywania energii, jednak głównie w aspekcie ekologicznej pracy źródeł ciepła. Zapomina się, że ekologia to także oszczędna i przyjazna środowisku praca całej instalacji – ograniczenie strat energii spowodowanej niewłaściwym doborem średnic rurociągów, armatury i pomp obiegowych, a przede wszystkim prawidłowy rozdział ciepła, czyli zrównoważenie hydrauliczne instalacji. W instalacjach niezrównoważonych grzejniki, które są najdalej od źródła ciepła dostają zbyt mało wody, a w grzejnikach zlokalizowanych najbliżej – przepływ czynnika jest zbyt duży. Część pomieszczeń jest niedogrzanych, a w części temperatura jest zbyt wysoka.

Termostatyczne zawory regulacyjne VarioQ AFRISO

Rys. 1: Termostatyczne zawory regulacyjne VarioQ. Wyposażone w funkcję nastawy wstępnej
do regulacji przepływu czynnika grzewczego oraz przyłącza pomiarowe (wykonania proste i kątowe).

Zrównoważenie hydrauliczne instalacji zapewnia optymalny rozdział czynnika grzewczego w całej instalacji. Bazując na zapotrzebowaniu energetycznym budynku, prawidłowo dobrane pompy obiegowe i zawory regulacyjne zapewniają wyrównany spadek ciśnienia w każdym obiegu, zapewniając stały przepływ czynnika przez wszystkie grzejniki. Prawidłowo zaprojektowana i wykonana regulacja hydrauliczna instalacji pozwala osiągnąć znaczne oszczędności – obniżenie kosztów ogrzewania i pompowania może przekroczyć 15%.

Przyłącza do grzejników z zasilaniem dolnym wyposażonych we wkładki termostatyczne VarioQ AFRISO

Rys. 2: Przyłącza do grzejników z zasilaniem dolnym wyposażonych we wkładki termostatyczne. Wyposażone są w funkcję nastawy wstępnej do regulacji przepływu czynnika grzewczego oraz przyłącza pomiarowe (wykonania proste i kątowe).

Podczas modernizacji instalacji grzewczej należy wykonać projekt nowej instalacji wraz z jej równoważeniem hydraulicznym. Modernizacje zazwyczaj dotyczą starszych budynków, gdzie długości rur i ich średnice mogą nie być udokumentowane. Brakuje więc kluczowego czynnika potrzebnego do precyzyjnej regulacji zaworów. Opatentowana oferta zaworów VarioQ AFRISO polega na wykorzystaniu przygrzejnikowych zaworów regulacyjnych z możliwością pomiaru przepływu medium. Wykorzystując firmowy darmowy program możliwe jest określenie wymaganego dla danego pomieszczenia przepływu czynnika przez grzejnik. Dysponując obliczonym przepływem i zaworami regulacyjnymi z możliwością pomiaru przepływu można bardzo dokładnie zrównoważyć hydraulicznie instalację.

Oferta regulacyjna VarioQ AFRISO to m.in.:

  • zawory termostatyczne przygrzejnikowe w zakresie DN 10-20 z kvs od 0,25 do 1,1 z zintegrowanymi przyłączami pomiarowymi i nastawą wstępną. Przyłącza te umożliwiają dokładne zmierzenie przepływu z wykorzystaniem dostępnych na rynku urządzeń pomiarowych lub urządzenia AFRISO HMG-10. Zawory mają uniwersalne przyłącze do głowicy termostatycznej z gwintem M30 x 1,5;
  • głowice termostatyczne w różnych wykonaniach;
  • zawory grzejnikowe powrotne z przyłączami pomiarowymi i regulacją przepływu w zakresie DN 10-20;
  • przyłącza do grzejników z zasilaniem dolnym z wkładkami termostatycznymi – wyposażone są w przyłącza pomiarowe i regulację przepływu;
  • standardowe zawory termostatyczne, zawory przygrzejnikowe powrotne, przyłącza do grzejników z zasilaniem dolnym, bez przyłączy pomiarowych.

Korzyści wynikające z regulacji hydraulicznej:

  • komfort – temperatura we wszystkich pomieszczeniach jest wyrównana;
  • zawory termostatyczne przygrzejnikowe mogą skutecznie regulować przepływ przez grzejnik utrzymując zadaną temperaturę w pomieszczeniu;
  • skuteczna ochrona przed zamarzaniem nawet w najbardziej rozległej instalacji grzewczej;
  • maksymalna efektywność energetyczna systemu grzewczego – maksymalne oszczędności energii;
  • zwiększona niezawodność instalacji, poprawa wydajności energetycznej budynku, zmniejszone zużycie energii to oszczędność pieniędzy i ochrona środowiska wynikająca ze zmniejszonej emisji.