Zespół armatury AHS – serwisowa kompleksowość dla pomp ciepła

07 czerwca 2024
3 minuty czytania

W nowobudowanych czy modernizowanych kotłowniach coraz bardziej kładzie się nacisk na efektywne, niskoemisyjne i funkcjonalne rozwiązania. Z tego względu systemy grzewcze bazujące m.in. na pompach ciepła powinny być wyposażone w armaturę gwarantującą niezawodność i wysoką sprawność instalacji na każdym etapie jej funkcjonowania (rozruch, eksploatacja czy serwis). Receptą na „serwisowe” bolączki instalacji jest AHS, który idealnie wpisuje się w obecne wymogi nowoczesnych układów c.o. 

 

Tytuł grafiki

Przemyślana budowa

AFRISO posiada w ofercie dwie wersje przedmiotowej armatury. Model AHS 500 wyposażono w filtr siatkowy, natomiast wersja 560 bazuje na magnetycznym separatorze zanieczyszczeń ADS 160. Oba zespoły mają zestaw dwóch odcinających zaworów kulowych. Po odkręceniu sekcji filtracyjnej istnieje możliwość montażu indywidualnych króćców serwisowych typu „choinka”. Główny korpus armatury został wyposażony w rotametr o przepływie od 5 do 42 l/min.
Konstrukcja oraz odpowiednie wyposażenie AHS (przyłącza serwisowe oraz zawory odcinające) pozwalają instalatorowi na szybką i łatwą realizację czynności rozruchowych czy późniejszych prac serwisowych.

Szeroka funkcjonalność

Montaż przyłączy serwisowych i otwarcie obu zaworów odcinających umożliwia sprawne wykonanie płukania i odpowietrzenia nowo wykonanej instalacji. Brak zanieczyszczeń i pęcherzyków powietrza z wypływającej z armatury wody pozwala przejść do napełniania układu. W tym celu należy jeden zawór zamknąć, a do drugiego podłączyć źródło czynnika z sieci wodociągowej lub stacji pompowej. Taka sama konfiguracja pozwala na wykorzystanie przedmiotowego zespołu armatury do dozowania np. inhibitora korozji BCI. Z kolei opróżnienie instalacji c.o. wykonamy po uprzednim otwarciu obu zaworów odcinających w AHS.
                 

Tytuł grafiki

Przyłącza serwisowe oraz zawory odcinające w AHS

Mnogość funkcji podczas uruchamiania czy serwisowania instalacji to nie wszystko. Dzięki sekcji filtracyjnej, AHS z powodzeniem sprawdzi się podczas codziennej eksploatacji, zabezpieczając pompę ciepła oraz pozostałe urządzenia przed zanieczyszczeniami. Z tego względu zespół armatury powinien być montowany na przewodzie powrotnym do źródła ciepła, najlepiej w najniższym punkcie instalacji pozwalając skutecznie napełniać i opróżniać układ.

Minimalny przepływ – dlaczego taki ważny?


Ważnym elementem składowym głównego korpusu AHS jest rotametr. Pełni przede wszystkim funkcję diagnostyczną umożliwiając instalatorowi oraz użytkownikowi łatwy odczyt aktualnego przepływu na instalacji. Dlaczego jest on tak istotny w układach z pompami ciepła?

Prawidłowy przepływ jest gwarantem efektywnie działającej instalacji, gdzie wytworzona przez źródło odpowiednia ilość ciepła zostaje przekazana do ogrzewania podłogowego i/lub grzejników. Dodatkowo kluczową kwestią jest zachowanie tzw. minimalnego przepływu dla danego modelu pompy ciepła, podawanego przez producenta w materiałach technicznych. Utrzymanie tego parametru na wymaganym poziomie zapewnia prawidłową pracę urządzenia podczas odszraniana jednostki zewnętrznej oraz odpowiednio chłodzi sprężarkę nie dopuszczając do taktowanej pracy, tym samym skróconej żywotności. W skrajnych przypadkach obniżony przepływ może spowodować stan awaryjny źródła ciepła wyłączając go z pracy.

Tytuł grafiki

 

Dzięki rotametrowi instalator w przejrzysty sposób jest w stanie potwierdzić przed inwestorem prawidłowość montażu i rozruchu wykonanego układu. Z kolei użytkownikowi takie rozwiązanie pozwala błyskawicznie stwierdzić czy w trakcie eksploatacji nie doszło do zmniejszenia się przepływu np. przez zanieczyszczone wkłady w armaturze filtracyjnej. Dzięki początkowej weryfikacji i późniejszej kontroli mamy pewność, że nasza instalacja pracuje tak, jak powinna.

Dopuszczalne pozycje montażowe AHS

AHS został stworzony z myślą o pompach ciepła. Pomimo tego uniwersalność funkcji, jakie spełnia armatura, pozwala na jej zastosowanie w układach z innymi źródłami ciepła. Dzięki kompaktowej budowie i szerokich możliwościach montażowych uzyskaliśmy rozwiązanie na wskroś kompatybilne. Na uwagę zasługuje dodatkowo opcjonalna izolacja, dzięki której straty ciepła z instalacji zostaną ograniczone.