RAAVał, SłAAVek i Ona.

24 maja 2023
1 minuta czytania

Jeśli chcesz ochronić pompę ciepła przed uszkodzeniami spowodowanymi mrozem, zaproś do swojej instalacji zawory antyzamrożeniowe AAV, a dokładniej RAAVała i SłAAVka.

 

Komiks AFRISO

Duet z pompą

W instalacji montujemy dwa zawory antyzamrożeniowe AAV – na przewodach powrotnym i zasilającym w najzimniejszej części instalacji (pomiędzy ścianą budynku a zewnętrzną jednostką pompy ciepła). Warto także pamiętać o osłonieniu zaworów przed bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych (nie stosować izolacji) oraz zachowaniu minimum 20 cm odstępu w poziomie pomiędzy dwoma zaworami. Przy mniejszym rozstawie lub zainstalowaniu zaworów bezpośrednio jeden nad drugim, wypływająca woda z zaworu górnego może oblodzić zawór dolny i ograniczyć z niego swobodny wypływ.


 

Komiks AFRISO

Odpowiednie zabezpieczenie   

RAAVał i SłAAVek będą działali najefektywniej, gdy zapewnisz spadek na rurociągach w kierunku zaworów zarówno od strony budynku, jak i pompy ciepła. Dzięki temu spływ medium z instalacji będzie najefektywniejszy. Ponadto pamiętaj, aby zawory instalować w pozycji pionowej – aby medium mogło w razie potrzeby swobodnie wypłynąć z króćca spustowego.

 

Komiks AFRISO

Prosty montaż i proste zasady

Aby cały układ zabezpieczyć w sposób niezawodny, należy montować RAAVała i SłAAVka jak najbliżej najkosztowniejszego elementu instalacji, czyli wymiennika pompy ciepła. Nie powinno się również montować jakichkolwiek syfonów na instalacji czy dodatkowej armatury ograniczającej lub uniemożliwiającej grawitacyjny spływ wody od strony pompy ciepła i instalacji wewnętrznej.