Obszary zastosowania

26 stycznia 2016
poniżej 1 minuty czytania

Jednym z elementów strony internetowej jest katalog online, który zawiera informacje o wszystkich produktach dostępnych w naszej ofercie.

Do informacji tych możemy dotrzeć na dwa sposoby:
1. Poprzez zakładkę katalog online – gdzie produkty poukładane są według takiego samego schematu jaki obowiązuje w wersji drukowanej cennika
2. Poprzez zakładkę obszary zastosowania – gdzie produkty zostały przyporządkowane do określonych obszarów zastosowania w instalacji

obszary zastosowania

Aby przejść do listy produktów należy wybrać interesujący nas obszar zastosowania albo z listy znajdującej się z lewej strony, ponumerowanej od 1 do 6, lub wybierając odpowiedni obszar bezpośrednio na obrazku domku znajdującego się po prawej stronie.

Po wybraniu odpowiedniego obszaru zastosowania ukaże się lista podrozdziałów, które zawierają produkty z wybranego przez nas obszaru zastosowania.

obszary zastosowania

Po wybraniu podrozdziału przechodzimy już do listy produktów z danego rozdziału, a następnie do wybranego produktu.

obszary zastosowania

Mamy nadzieję, że taka forma dotarcia do produktów ułatwi odnalezienie żądanego produktu osobom mniej zaawansowanym, którym zdecydowanie łatwiej jest odnaleźć potrzebujący produkt wychodząc od jego zastosowania w instalacji.