Nowość w ofercie AFRISOBasic - Grupa bezpieczeństwa z przyłączem do naczynia przeponowego BSS

12 września 2016
1 minuta czytania

grupa bezpieczeństwa z przyłączem do naczynia przeponowego BSSZASTOSOWANIE
Grupa bezpieczeństwa BSS wykorzystywana jest do instalacji pracujących w układzie zamkniętymprzeznaczona jest do:
zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia,
pomiaru ciśnienia w instalacji,
odpowietrzania instalacji,
podłączenia naczynia wzbiorczego.

BSS ma zastosowanie w instalacjach, w których:
• czynnikiem grzewczym jest woda,
• czynnikiem grzewczym jest roztwór wody i glikolu w stężeniu nieprzekraczającym 50%,
• wykorzystujemy zawór bezpieczeństwa 3 bar,
• moc nie przekracza 73,6 kW.

OPIS PRODUKTU
Grupa bezpieczeństwa BSS zbudowana jest ze stalowej belki na końcu, której umieszczono gwint przeznaczony dla naczynia przeponowego. Do belki przymocowano również produkty AFRISO – manometr, zawór bezpieczeństwa MS oraz automatyczny odpowietrznik. Zawór montażowy umożliwia demontaż odpowietrznika bez konieczności opróżniania instalacji. Belka zakończona jest elementem mocującym z otworami pod śruby, który należy wykorzystać do przytwierdzenia jej do ściany.

Membranowy zawór bezpieczeństwa AFRISO typu MS, zmontowany w grupie bezpieczeństwa posiada deklarację CE potwierdzającą zgodność z dyrektywą ciśnieniową PED 97/23/WE oraz Certyfikat Badania Typu wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.

DANE TECHNICZNE

Wymiary (dł. x wys. x szer.) 256 x 156 x 75mm
Moc zabezpieczanej instalacji max 73,6 kW wg UDT
Przyłącze naczynia przeponowego GW ¾”
Przyłącze do instalacji GW ¾”
Zakres manometru 0÷4 bar
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa 3 bar
Rozmiar tarczy manometru Ø 63 mm
Dopuszczalne stężenie glikolu max 50%
Najmniejsza średnica kanału dolotowego d zaworu bezpieczeństwa  13 mm
Współczynnik wypływu dla par i gazów α zaworu bezpieczeństwa MS    0,41
Współczynnik wypływu dla cieczy αc zaworu bezpieczeństwa MS 0,31


PRZYKŁADOWY SCHEMAT APLIKACYJNY
PRZYKŁADOWY SCHEMAT APLIKACYJNY


Więcej szczegółów na temat produktu znajduje się w katalogu online AFRISOBasic.