Kurki manometryczne AMC

02 listopada 2016
3 minuty czytania

ZASTOSOWANIE
kurki manometryczne AMC
Kurki manometryczne AMC stosowane są jako urządzenie do odcinania manometru od instalacji, na której został zain­stalowany. Kurek umożliwia również odpowietrzanie oraz kontrolę wskazania zerowego manometru przy ciśnieniu atmosferycznym. Kurek może być stosowany do wody, mieszaniny wody i glikolu o stężeniu glikolu nieprzekraczającym 50% (kurki AMC z czerwoną rączką) oraz gazów (kurki AMC z rączką żółtą). Temperatura medium nie może przekraczać 100°C. Kurki AMC charakteryzują się ciśnieniem nominalnym PN25.

 

MONTAŻ
Montaż kurka odbywa się z wykorzystaniem nakrętek, w które wyposażony jest kurek. Dzięki nakrętkom możliwe jest późniejsze dogodne ustawienie manometru.
Zalecamy łączenie kurka z instalacją poprzez rurkę syfonową. Przykręcanie powinno wykonywać się do uzyskania szczelności połączenia – wystąpienia znacznego oporu przy próbie dalszego dokręcania. Po zainstalowaniu kurka należy upewnić się czy zwrot strzałki na jego korpusie pokrywa się z kierun­kiem przepływu medium (od instalacji do manometru). Po połączeniu kurka z rurką syfonową należy w przeznaczone do tego przyłącze z drugiej strony mocno wkręcić manometr. Podczas łączenia kurka z instalacją oraz manometrem, należy pamiętać o stosowaniu uszczelek płaskich, tylko w ten sposób zapewniona zostanie szczelność połączenia.

Stosując kurki manometryczne AMC z nakrętką ruchomą po stronie instalacji zalecamy użycie rurki syfonowej. W prze­ciwnym wypadku należy użyć złączki (np. nypla Art.-Nr 63 082 00) o odpowiedniej długości gwintu (min.17 mm), aby możliwe było uszczelnienie połączenia.

     
  Od listopada 2016 roku, do każdego kurka manometrycznego AMC dodawane będą uszczelki, które zapewniają szczelność połączenia kurka AMC z manometrem i rurką syfonową. Uszczelki przeznaczone są zarówno do wody, mieszaniny wody i glikolu, jak i do gazu oraz mają ułatwić montaż.
 
     

 

SCHEMATY APLIKACYJNE
3 najczęściej występujące przypadki aplikacji kurka manometrycznego AMC

1. Montaż kurka typu 2xGW G
(nakrętka x nakrętka) pomiędzy manometrem a rurką syfonową bez nakrętki - najbardziej zalecana aplikacja!
  2. Montaż kurka typu GW GxGZ G (nakrętka x gwint zewnętrzny) pomiędzy manometrem a rurką syfonową z nakrętką lub z pominięciem rurki syfonowej   3. Montaż kurka typu 2xGW G
(nakrętka  xnakrętka) pomiędzy manometrem a instalacją z pominięciem rurki syfonowej - wymaga zastosowania dodatkowego nypla lub innej złączki z gwintem zewnętrznym

aplikacja kurka manometrycznego AMC   aplikacja kurka manometrycznego AMC   aplikacja kurka manometrycznego AMC

 

 

ODCINANIE PRZEPŁYWU
ODCINANIE PRZEPŁYWUKurek manometryczny AMC jest otwarty, gdy jego rączka skierowana jest wzdłuż korpusu.
Obrócenie rączki o 90° (prostopadle do korpusu kurka i kierunku przepływu medium) powoduje odcięcie manometru. W tym stanie ciśnienie nie jest podawane na manometr. W tej pozycji może następować odpowietrzanie rurki manometrycznej poprzez śrubę odpo­wietrzającą.

Ponowne obrócenie rączki o 90° do pozycji równoległej z kierunkiem przepływu powoduje przywrócenie przepływu przez kurek, a co za tym idzie podanie ciśnienia na podłączony do kurka manometr.

 

ODPOWIETRZANIE
Kurki manometryczne AMC wyposażony są w śrubę odpowietrzającą. Poluzowanie śruby w kurkach

2-drogowych następuje przy pomocy płaskiego, szerokiego śrubokręta. W kurkach 3-drogowych poluzowujemy śrubę znajdującą się wewnątrz przyłącza kontrolnego przy pomocy małego płaskiego śrubokręta. Odkręcenie śruby wykonu­jemy w momencie gdy rączka jest w pozycji prostopadłej do korpusu kurka i kierunku przepływu medium (manometr jest odcięty). Powoduje to odpowietrzenie instalacji.

ODPOWIETRZANIE

 

PRZEŁOŻENIE RĄCZKI KURKA 2-DROGOWEGO
W sytuacji gdy zainstalowane elementy wokół kurka przeszkadzają w operowaniu jego rączką, istnieje możliwość przeło­żenia rączki o 180°. Rączka zamontowana jest poprzez nakrętkę. Konstrukcja kurka 2-drogowego AMC umożliwia odkręcenie nakrętki rączki kluczem płaskim, oczkowym bądź nasadowym (12). Po odkręceniu nakrętki należy przełożyć rączkę, a następnie przykręcić nakrętkę ponownie.

 

Cała oferta kurków manometrycznych AMC dostępna jest w katalogu onlie.

Zapoznaj się z ulotką informacyjną - pobierz PDF.