Jak zabezpieczyć kocioł przed zniszczeniem?

18 stycznia 2018
3 minuty czytania

Wszystkie zamknięte instalacje centralnego ogrzewania ze źródłem ciepła o mocy powyżej 300 kW (z wyjątkiem instalacji z elektrodowymi źródłami ciepła lub wtórnych obwodów ogrzewczych z wymienników ciepła), powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed wzrostem temperatury powierzchni grzewczych w kotle.

Taką informację możemy przeczytać w normie PN-EN 12828 dotyczącej projektowania wodnych instalacji centralnego ogrzewania. Jednak ogranicznik poziomu wody lub inne optymalne urządzenie powinno być również instalowane w mechanizmach wyposażonych w źródło ciepła o mocy mniejszej niż 300 kW, szczególnie w przypadku, gdy źródło ciepła zlokalizowane jest wyżej, niż większość grzejników.

Urządzenie WMS-WP6 występujące w ofercie AFRISO jest elektromechanicznym czujnikiem niskiego poziomu wody z pływakiem do zamkniętych instalacji grzewczych. Ma za zadanie chronić palnik przed spadkiem poziomu wody i brakiem przepływu medium grzewczego. Jeśli poziom wody spadnie poniżej minimum pływak uruchamia przełącznik, który odcina zasilanie kotła. Mechanizm zabezpieczający (blokada) uniemożliwia ponowne samoczynne jego uruchomienie. Dźwignia kontrolna umożliwia przesunięcie pływaka w dół, aby zasymulować stan alarmowy. Wersja WMS-WP6 bez blokady przeznaczona jest do odblokowania urządzenia zdalnie z szafy sterującej. Dodatkowo, podczas wywołania stanu alarmowego WMS-WP6 ma możliwość włączenia dodatkowego urządzenia np. lampy z buczkiem by zasygnalizować sygnałem świetlnym oraz dźwiękowym o prawdopodobnej nieszczelności na instalacji.

 

Montaż

Oto kilka istotnych wskazówek jak prawidłowo zamontować WMS-WP6 w instalacji:

  1. Należy montować w pozycji pionowej.
  2. Pompa nie może wywierać żadnego wpływu na pływak urządzenia np. poprzez wytwarzanie silnego nadciśnienia czy podciśnienia.
  3. Należy montować tak, aby główny przepływ medium nie przechodził przez urządzenie.
  4. Nie należy montować przed zaworem mieszającym.
  5. Poziom minimalny zadziałania alarmu musi znajdować się około 100 mm powyżej najwyższej części kotła.
  6. Nie dopuszcza się stosowania zaworów ani innych urządzeń odcinających, które mogłyby zakłócić lub uniemożliwić niezawodne działanie czujnika niskiego poziomu wody.

 

 

Dokupując dwa śrubunki możemy połączyć WMS-a z instalacją bez spawania.

WMS-WP6. Dokupując dwa śrubunki możemy połączyć WMS-a z instalacją bez spawania.

 

Oba dostępne WMS-y zarówno z blokadą jak i bez blokady występujące w ofercie AFRISO wyposażone są w króćce do przyspawania. Należy pamiętać, aby nie spawać króćców, które są podłączone do WMS, ponieważ może to doprowadzić do odkształcenia się pływaka wykonanego z tworzywa sztucznego. Najpierw należy wykręcić króćce, przyspawać je do instalacji, a dopiero później wkręcić na czujnik.
 

Podłączenie elektryczne

WMS-WP6 z blokadą wyposażony jest w 4 przewody: fazowy, ochronny, do sterowania palnikiem oraz do włączenia dodatkowego urządzenia. W tym przypadku jest to lampa z buczkiem. W momencie gdy poziom wody spadnie pływak znajdujący się wewnątrz wyłączy palnik oraz włączy dodatkowe urządzenie sygnalizujące o niebezpieczeństwie. Pozwoli to uniknąć poważnych konsekwencji związanych z przegrzaniem wymiennika źródła ciepła, co może doprowadzić do całkowitego jego zniszczenia.   

Należy pamiętać, że podłączenie elektryczne powinno zostać wykonane przez uprawnionego elektromontera

WMS-WP6. Należy pamiętać, że podłączenie elektryczne powinno zostać wykonane przez uprawnionego elektromontera.

 

Korzyści

Zamontowanie urządzenia WPS-WP6 nie tylko pozwoli spełnić wymogi prawne obowiązujące w naszym kraju, ale również nie doprowadzi do bardzo kosztownej naprawy wymiennika ciepła. Jest to zazwyczaj spowodowane właśnie zbyt małym poziomem medium grzewczego w instalacji.

 

 

Zobacz film poradnikowy, w którym przedstawiamy w jaki sposób zabezpieczyć źródło ciepła przed zbyt niskim poziomem wody w instalacji z wykorzystaniem czujnika WMS.