Moduł hydrauliczny AMB 760 AFRISO

19 grudnia 2023
4 minuty czytania

Choć w 2023 r. odnotowano znaczący spadek sprzedaży większości rodzajów urządzeń grzewczych (ogólnie sprzedaż urządzeń tylko w I półroczu 2023 r., w porównaniu do I półrocza 2022 r., spadała o około 40%) to widać wyraźnie, że tendencja spadkowa najmniej dotyczy pomp ciepła. Zgodnie z danymi PORT PC we wskazanym okresie pompy ciepła stanowiły już około 60% urządzeń grzewczych sprzedawanych do budynków jednorodzinnych oraz około 45% wszystkich sprzedawanych urządzeń grzewczych.

Popularności pomp ciepła powietrze-woda towarzyszy rosnąca wiedza, fachowość i profesjonalizm firm instalacyjnych. Rynek oferuje także specjalistyczne rozwiązana wspierające konfigurację i rozbudowę instalacji grzewczej zasilanej pompą ciepła. Rozwiązania takie jak moduł hydrauliczny HydroBox AMB 760 od AFRISO są z jednej strony odpowiedzią na kluczowe potrzeby klientów, a z drugiej ułatwiają pracę instalatorom. HydroBox AMB 760 AFRISO pozwala na łatwe i bezpieczne podłączenie pompy ciepła typu monoblok (o mocy do 10 kW) z instalacją grzewczą/buforem ciepła oraz zasobnikiem c.w.u.

AMB760_schemat1.png

 

Podłączenie pompy ciepła powietrze-woda typu monoblok

Już w minionym roku niemal co trzecie urządzenie do ogrzewania pomieszczeń w Polsce, było pompą ciepła. Wśród klientów wybierających pompę ciepła powietrze-woda do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej wielu decyduje się na wybór urządzenia typu monoblok. W przypadku monoblokowych pomp ciepła cały układ chłodniczy jest zamknięty w kompaktowej obudowie przeznaczonej do montażu na zewnątrz budynku. Wewnątrz budynku montowany jest wyłączne estetyczny sterownik pompy ciepła. Mała powierzchnia lub brak wydzielonej kotłowni przekonuje właścicieli budynków mieszkalnych do wyboru rozwiązania typu monoblok. Inwestorzy są coraz lepiej wyedukowani dlatego też mity o ryzyku zamarzania monoblokowym pomp ciepła przeszły do lamusa. Popularność urządzeń idzie w parze z rosnącym profesjonalizmem firm instalacyjnych. Instalacja monoblokowej pompy ciepła, która charakteryzuje się zamkniętym układem chłodniczym, nie wymaga od instalatora posiadania certyfikatu f-gazowego, wymaganego np. w przypadku instalacji pompy ciepła typu split. W przypadku pompy ciepła typu monoblok podłączenie hydrauliczne do instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) oraz przygotowani ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) nie nastręcza większych problemów firmom instalacyjnym.

 

Podłączenie elektryczne i wysterowanie instalacji c.o./c.w.u. z monoblokową pompą ciepła o mocy do 10 kW

Zdecydowanie więcej pytań pojawia się na etapie podłączenia elektrycznego i wysterowania instalacji. Na tym etapie rozwiązaniem wszelkich dylematów jest właśnie moduł HydroBox AMB 760 AFRISO. Urządzenie jest przeznaczone do podłączenia pompy ciepła typu monoblok o mocy do 10 kW z buforem ciepła lub/i instalacją grzewczą oraz zasobnikiem c.w.u. Wewnętrzny moduł elektryczny HydroBox AMB 760 AFRISO umożliwia zasilanie oraz sterowanie wszystkimi urządzeniami znajdującymi się na instalacji grzewczej (grzałka elektryczna/pompa obiegowa/zawór przełączający). Dzięki wbudowanej grzałce, Hydrobox AMB 760 może ponadto pracować jako pomocnicze bądź szczytowe źródło ciepła, wspomagając pracę pompy ciepła podczas ekstremalnych warunków pogodowych.

Zobacz animację podłączenia elektrycznego HydroBoxu AMB z monoblokową pompą ciepła:

 

Wewnętrzny moduł hydrauliczny HydroBox AMB 760 AFRISO

Projekt bez nazwy.jpg
Urządzenie składa się z przepływowej grzałki elektrycznej, separatora zanieczyszczeń ADS 160, 3-drogowego zaworu przełączającego USV, zaworu bezpieczeństwa MS 3 bar oraz szyny elektrycznej. U dołu skrzynki znajdują się przyłącza służące do podłączenia zasilania i powrotu ze źródła ciepła. U góry zaś po lewej stronie znajdują się przyłącza zasilające w razie potrzeby bufor lub instalację grzewczą oraz zasobnik c.w.u., a po prawej powroty z instalacji i zasobnika c.w.u.U dołu skrzynki znajdują się przyłącza służące do podłączenia zasilania i powrotu ze źródła ciepła. U góry zaś po lewej stronie znajdują się przyłącza zasilające w razie potrzeby bufor lub instalację grzewczą oraz zasobnik c.w.u., a po prawej powroty z instalacji i zasobnika c.w.u.

HydroBox AMB AFRISO z grzałką elektryczną

Przepływowa, w pełni zaizolowana, grzałka elektryczna w module HydroBox AMB AFRISO składa się z 3 modułów, czyli stopni o mocy 2 kW każdy. Tym samym  HydroBox AMB AFRISO pozwala w sumie uzyskać 6 kW mocy, co ma niebagatelne znaczenie w przypadku wystąpienia dużych mrozów, gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej punktu biwalentnego, określonego dla danych warunków i będącego podstawą doboru mocy pompy ciepła. Wówczas automatyka pompy ciepła uruchamia grzałkę, która pozwala zaspokoić zapotrzebowanie budynku na energię cieplną. Montaż modułu wymaga zasilania 3 fazowego, żeby każdy moduł grzałki zasilić 230 V i uzyskać wspomniane 6 kW mocy.

Uwaga: Użytkownik, który posiada 1 fazę może naturalnie podłączyć HydroBox AMB AFRISO, ale musi wiedzieć, że uzyska moc grzałki tylko na poziomie 2 kW.

Dodatkowo grzałka elektryczna w module AMB wyposażona jest w termostat bezpieczeństwa. Jeżeli podczas pracy grzałki nie zapewnimy odbioru ciepła i temperatura medium przekroczy 90 stopni, termostat automatycznie wybije, przez co na listwie spadną bezpieczniki odpowiedzialne za zasilanie grzałki. Aby ponownie uruchomić grzałkę wystarczy ręcznie podnieść wbudowane bezpieczniki.

Grzałka jest fabrycznie podłączona do modułu elektrycznego w HydroBoxie, dzięki czemu instalacja nie wymaga dodatkowych zabiegów. Do sprawnego działania wymagane jest wyłącznie podłączenie zasilania HydroBoxu oraz zapewnienie komunikacji modułu z automatyką pompy ciepła (sygnały sterujące odpowiedzialne za uruchomienie każdego modułu grzałki, sygnał sterujący zaworu przełączającego oraz pompy obiegowej).