Kvs a dobór rozmiaru zaworu

15 lutego 2023
3 minuty czytania

Kiedy współczynnik Kvs ma tak naprawdę znaczenie? 

Współczynnik Kvs – znajdziemy go w danych technicznych praktycznie każdego zaworu. Na czym właściwie polega i jak interpretować jeden z najważniejszych parametrów doboru odpowiedniego rozmiaru armatury równoważącej, regulacyjnej i termostatycznej? 

Wartość podawanego przez producentów współczynnika przepływu Kvs wynika z ilości wody, która przepływa przez w pełni otwarty zawór mieszający. Wyrażany zawsze w m3/h, pozwala obiektywnie (w warunkach równych dla wszystkich urządzeń) porównać zawory różnych producentów. Jest tym samym standardem gwarantującym podawanie przepływu przy takiej samej stracie ciśnienia wynoszącej 1 bar. 

 

kvs tabela.png

Dobieranie rozmiaru zaworu 

W pierwszej kolejności należy określić zapotrzebowanie instalacji na ciepło w kW oraz wybrać wartość różnicy temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem, opierając się na tabelach obok: 

Zaznaczając wartość naszego doboru od wartości mocy w kW pionowo docieramy do linii przecięcia z wartością ΔT. Następnie poziomo przechodzimy do sąsiedniego wykresu, aby określić wartość Kvs zaworu. Należy wybrać najmniejszą wartość Kvs z tych, z którymi przetnie się linia pozioma w zakolorowanym obszarze. Zakolorowane pole określa optymalny spadek ciśnienia na zaworze. W typowych instalacjach powinien się on zawierać w przedziale 3–15 kPa. Wybór modelu o najniższym współczynniku Kvs w obrębie zakolorowanego pola zapewnia prawidłowy spadek ciśnienia na zaworze. Spadek ten jest niezbędny do poprawnej i skutecznej pracy instalacji.

BTU APH

Warto pamiętać

Optymalna wartość różnicy temperatur ΔT dla ogrzewania podłogowego wynosi 5K, a dla ogrzewania grzejnikowego 15 lub 20K.

 

kvs btu.png

Zawory dla ogrzewania podłogowego 

Zawory powinno dobierać się pod kątem przyjętego projektu ogrzewania płaszczyznowego. Można dla ułatwienia posiłkować się tabelą obok, która dotyczy zaworów termostatycznych ATM.  Szacunkowe dane pokazują, jaki zawór będzie odpowiedni dla budynku o określonej powierzchni grzewczej oraz o całkowitej długości rur w instalacji.

Moduł mieszający BTU z zaworem ATM

Kvs a moduł mieszający BTU z zaworem ATM i pompą AFRISO APH

Montowane między źródłem ciepła a rozdzielaczem ogrzewania płaszczyznowego, moduły BTU przygotowują czynnik o odpowiedniej temperaturze i tłoczą go do pętli grzewczych rozdzielacza. Głównymi elementami składowymi modułów są pompa oraz termostatyczny zawór mieszający ATM, które zapewniają odpowiedni przepływ medium i regulację jego temperatury w zakresie od 20 do 43 st. C. W zależności od modelu w modułach BTU zastosowano zawór ATM o Kvs wynoszącym 2,5 lub 3,2 m³/h. Moduł z największym zaworem ATM jest w stanie dostarczyć czynnik o odpowiedniej temperaturze do obiegu ogrzewania podłogowego o powierzchni 140 m2. Taką powierzchnię użytkową posiada praktycznie każdy nowo budowany dom.  

Co jeśli Kvs będzie za mały lub za duży?  

Jeżeli dobierzemy BTU z zaworem ATM o za małym Kvs będzie on dławił przepływ w instalacji. Taka sytuacja oznacza, że nawet w wypadku posiadanej w zestawie odpowiedniej pompy AFRISO APH urządzenie nie będzie dogrzewało pomieszczeń w stopniu wystarczającym domownikom. 


Natomiast zawór o za dużym Kvs skutkuje dużymi wahaniami temperatury w instalacji. Zawór nie będzie w stanie osiągnąć pożądanej temperatury – zamiast tego będzie oscylował np. o 3 stopnie powyżej lub poniżej zadanej, a to oznacza to, że urządzenie również nie spełni swojej roli. 

KVS DN PN Tmax

Obejrzyj film 

Chcesz wiedzieć więcej o współczynniku KVS – koniecznie zobacz TEN MATERIAŁ.