Obszary zastosowania

26.01.2016

Jednym z elementów strony internetowej jest katalog online, który zawiera informacje o wszystkich produktach dostępnych w naszej ofercie.

Do informacji tych możemy dotrzeć na dwa sposoby:
1. Poprzez zakładkę katalog online – gdzie produkty poukładane są według takiego samego schematu jaki obowiązuje w wersji drukowanej cennika
2. Poprzez zakładkę obszary zastosowania – gdzie produkty zostały przyporządkowane do określonych obszarów zastosowania w instalacji

Aby przejść do listy produktów należy wybrać interesujący nas obszar zastosowania albo z listy znajdującej się z lewej strony, ponumerowanej od 1 do 6, lub wybierając odpowiedni obszar bezpośrednio na obrazku domku znajdującego się po prawej stronie.

Po wybraniu odpowiedniego obszaru zastosowania ukaże się lista podrozdziałów, które zawierają produkty z wybranego przez nas obszaru zastosowania.

Po wybraniu podrozdziału przechodzimy już do listy produktów z danego rozdziału, a następnie do wybranego produktu.

Mamy nadzieję, że taka forma dotarcia do produktów ułatwi odnalezienie żądanego produktu osobom mniej zaawansowanym, którym zdecydowanie łatwiej jest odnaleźć potrzebujący produkt wychodząc od jego zastosowania w instalacji.