Kurki manometryczne AMC

02.11.2016

ZASTOSOWANIE
Kurki manometryczne AMC stosowane są jako urządzenie do odcinania manometru od instalacji, na której został zain­stalowany. Kurek umożliwia również odpowietrzanie oraz kontrolę wskazania zerowego manometru przy ciśnieniu atmosferycznym. Kurek może być stosowany do wody, mieszaniny wody i glikolu o stężeniu glikolu nieprzekraczającym 50% (kurki AMC z czerwoną rączką) oraz gazów (kurki AMC z rączką żółtą). Temperatura medium nie może przekraczać 100°C. Kurki AMC charakteryzują się ciśnieniem nominalnym PN25.

 

MONTAŻ
Montaż kurka odbywa się z wykorzystaniem nakrętek, w które wyposażony jest kurek. Dzięki nakrętkom możliwe jest późniejsze dogodne ustawienie manometru.
Zalecamy łączenie kurka z instalacją poprzez rurkę syfonową. Przykręcanie powinno wykonywać się do uzyskania szczelności połączenia – wystąpienia znacznego oporu przy próbie dalszego dokręcania. Po zainstalowaniu kurka należy upewnić się czy zwrot strzałki na jego korpusie pokrywa się z kierun­kiem przepływu medium (od instalacji do manometru). Po połączeniu kurka z rurką syfonową należy w przeznaczone do tego przyłącze z drugiej strony mocno wkręcić manometr. Podczas łączenia kurka z instalacją oraz manometrem, należy pamiętać o stosowaniu uszczelek płaskich, tylko w ten sposób zapewniona zostanie szczelność połączenia.

Stosując kurki manometryczne AMC z nakrętką ruchomą po stronie instalacji zalecamy użycie rurki syfonowej. W prze­ciwnym wypadku należy użyć złączki (np. nypla Art.-Nr 63 082 00) o odpowiedniej długości gwintu (min.17 mm), aby możliwe było uszczelnienie połączenia.

     
  Od listopada 2016 roku, do każdego kurka manometrycznego AMC dodawane będą uszczelki, które zapewniają szczelność połączenia kurka AMC z manometrem i rurką syfonową. Uszczelki przeznaczone są zarówno do wody, mieszaniny wody i glikolu, jak i do gazu oraz mają ułatwić montaż.
 
     

 

SCHEMATY APLIKACYJNE
3 najczęściej występujące przypadki aplikacji kurka manometrycznego AMC

1. Montaż kurka typu 2xGW G
(nakrętka x nakrętka) pomiędzy manometrem a rurką syfonową bez nakrętki - najbardziej zalecana aplikacja!
  2. Montaż kurka typu GW GxGZ G (nakrętka x gwint zewnętrzny) pomiędzy manometrem a rurką syfonową z nakrętką lub z pominięciem rurki syfonowej   3. Montaż kurka typu 2xGW G
(nakrętka  xnakrętka) pomiędzy manometrem a instalacją z pominięciem rurki syfonowej - wymaga zastosowania dodatkowego nypla lub innej złączki z gwintem zewnętrznym

   

 

 

ODCINANIE PRZEPŁYWU
Kurek manometryczny AMC jest otwarty, gdy jego rączka skierowana jest wzdłuż korpusu.
Obrócenie rączki o 90° (prostopadle do korpusu kurka i kierunku przepływu medium) powoduje odcięcie manometru. W tym stanie ciśnienie nie jest podawane na manometr. W tej pozycji może następować odpowietrzanie rurki manometrycznej poprzez śrubę odpo­wietrzającą.

Ponowne obrócenie rączki o 90° do pozycji równoległej z kierunkiem przepływu powoduje przywrócenie przepływu przez kurek, a co za tym idzie podanie ciśnienia na podłączony do kurka manometr.

 

ODPOWIETRZANIE
Kurki manometryczne AMC wyposażony są w śrubę odpowietrzającą. Poluzowanie śruby w kurkach

2-drogowych następuje przy pomocy płaskiego, szerokiego śrubokręta. W kurkach 3-drogowych poluzowujemy śrubę znajdującą się wewnątrz przyłącza kontrolnego przy pomocy małego płaskiego śrubokręta. Odkręcenie śruby wykonu­jemy w momencie gdy rączka jest w pozycji prostopadłej do korpusu kurka i kierunku przepływu medium (manometr jest odcięty). Powoduje to odpowietrzenie instalacji.

 

PRZEŁOŻENIE RĄCZKI KURKA 2-DROGOWEGO
W sytuacji gdy zainstalowane elementy wokół kurka przeszkadzają w operowaniu jego rączką, istnieje możliwość przeło­żenia rączki o 180°. Rączka zamontowana jest poprzez nakrętkę. Konstrukcja kurka 2-drogowego AMC umożliwia odkręcenie nakrętki rączki kluczem płaskim, oczkowym bądź nasadowym (12). Po odkręceniu nakrętki należy przełożyć rączkę, a następnie przykręcić nakrętkę ponownie.

 

Cała oferta kurków manometrycznych AMC dostępna jest w katalogu onlie.

Zapoznaj się z ulotką informacyjną - pobierz PDF.