Deklaracje i certyfikaty - KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Lp. Nazwa dokumentu Format pliku
1. 2-drogowy zawór strefowy AZV
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - AZV 2-drogowe zawory strefowe
PDF
2. 3-drogowy zawór strefowy AZV
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - AZV zawory strefowe 3-drogowe
PDF
3. 4-drogowe obrotowe zawory mieszające ARV ProClick
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - ARV ProClick 4-drogowe zawory mieszające
PDF
4. GOTOWE ZESTAWY MIESZAJĄCE BPS NA 2 OBIEGI
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - BPS zestawy mieszające ze sprzęgłem hydraulicznym na 2 obiegi
PDF
5. Grupy bezpieczeństwa BSS z przyłączem do naczynia przeponowego
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - BSS grupa bezpieczeństwa co
PDF
6. Grupy bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. BSB z przyłączem do naczynia przeponowego
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - BSB grupa bezpieczeństwa cwu
PDF
7. Grupy pompowe BTA i BRA
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - BTA grupy pompowe ochrony powrotu kotła
PDF
8. Grupy pompowe BTA i BRA
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - BRA grupy pompowe ochrony powrotu kotła
PDF
9. Kurek manometryczny AMC 2-drogowy
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - AMC kurki manometryczne
PDF
10. Moduły mieszające BTU i BRU do ogrzewania podłogowego
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - BRU moduł mieszający do ogrzewania podłogowego
PDF
11. Moduły mieszające BTU i BRU do ogrzewania podłogowego
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - BTU Moduły mieszające z zaworem termostatycznym ATM
PDF
12. Sprzęgła hydrauliczne ocieplone BLH
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - Sprzęgła hydrauliczne ocieplone BLH
PDF
13. Sprzęgła hydrauliczne ocieplone BLH
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - BLH 801, BLH 850 sprzęgła hydrauliczne
PDF
14. Termostatyczne zawory mieszajace ATM o większych Kvs
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - ATM termostatyczne zawory mieszające o większych Kvs
PDF
15. Termostatyczne zawory mieszające ATM
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - ATM termostatyczne zawory mieszające o mniejszych Kvs
PDF
16. Zawory bezpieczeństwa do elektrycznych podgrzewaczy wody AF4 i AF8
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - AF4, AF8 zawory bezpieczeństwa
PDF
17. Zawory przeciwoparzeniowe ATM
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - ATM 112 przeciwoparzeniowy zawór mieszający
PDF
18. Zawór temperaturowy ATV
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - ATV zawory temperaturowe (poprzedniej generacji)
PDF
19. Zawór temperaturowy ATV
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - ATV zawory temperaturowe
PDF
20. Zbiorniki buforowe ABT
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - ABT 160 zbiornik buforowy
PDF
21. Zbiorniki buforowe ABT
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - ABT Zbiornik buforowy
PDF
22. Zestawy mieszające BPS na 2 obiegi z pompami LFP
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - BPS grupy pompowe i zestawy mieszające ze sprzęgłem
PDF
23. Zestawy śrubunków mosiężnych do zaworów ATM
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - Śrubunki do zaworów ATM, AZV oraz do czujnika WMS
PDF