Protokół reklamacji

Wyszukaj
dokument

 1. Zgłoszenie reklamacji

  Zgłoszenie reklamacji z tytułu gwarancji

  Zgłoszenie reklamacji

  Produkt nr 1 *

  Produkt nr 2

  Produkt nr 3


  W przypadku zakwalifikowania reklamacji jako niezasadnej, reklamowany towar podlega utylizacji w siedzibie AFRISO. Na prośbę reklamującego, możliwy jest zwrot reklamowanego towaru na koszt reklamującego:

  TUTAJ w polityce prywatności znajdziesz szczegółowy opis tego, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, przekazane nam w formularzu.

 2. Odszkodowanie

  Wniosek o wypłatę odszkodowania z tytułu szkody w mieniu powstałej przez wadę produktu

  Odszkodowanie

  1. Dane adresowe poszkodowanego

  2. Opis szkody

  TUTAJ w polityce prywatności znajdziesz szczegółowy opis tego, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, przekazane nam w formularzu.

 3. Ekspertyza

  Wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy reklamowanego produktu

  Ekspertyza

  Wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy reklamowanego produktu

  TUTAJ w polityce prywatności znajdziesz szczegółowy opis tego, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, przekazane nam w formularzu.