Protokół reklamacji

Wyszukaj
dokument

 1. Zgłoszenie reklamacji

  Zgłoszenie reklamacji z tytułu gwarancji

  Zgłoszenie reklamacji

  Produkt nr 1 *

  Produkt nr 2 *

  Produkt nr 3 *

  Prosimy o zaznaczenie właściwego pola:
  W: wymiana towaru
  K: korekta faktury
  N: naprawa towaru

  Prosimy o przysłanie spedycji na koszt AFRISO w celu odebrania reklamowanego towaru (w przypadku przesłania towaru, który nie podlega gwarancji koszty transportu mogą zostać przerzucone na klienta).
  Wysyłamy reklamowany towar na swój koszt.

  W przypadku zakwalifikowania reklamacji jako niezasadnej, reklamowany towar podlega utylizacji w siedzibie AFRISO. Na prośbę reklamującego, możliwy jest zwrot reklamowanego towaru na koszt reklamującego:

 2. Odszkodowanie

  Wniosek o wypłatę odszkodowania z tytułu szkody w mieniu powstałej przez wadę produktu

  Odszkodowanie

  Wniosek o wypłatę odszkodowania z tytułu szkody w mieniu powstałej przez wadę produktu

  1. Dane adresowe poszkodowanego

  Opis szkody

 3. Ekspertyza

  Wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy reklamowanego produktu

  Ekspertyza

  Wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy reklamowanego produktu