Innowacyjny system ProClick

13.09.2017

Największą przewagą nowej generacji zaworów mieszających ARV ProClick i siłowników elektrycznych ARM ProClick jest innowacyjny system ProClick! 
Jego zaletą jest to, iż montaż nowego siłownika ARM ProClick na nowym zaworze ARV ProClick odbywa się w dwóch prostych krokach:

  1. Zdjęcie pokrętła z zaworu ARV ProClick.
  2. Nałożenie na niego siłownika ARM ProClick.

Cały ten proces odbywa się bez żadnych dodatkowych elementów i użycia narzędzi.Jednak to nie jedyna przewaga nowych zaworów ARV ProClick i siłowników ARM ProClick.
Poniższa prezentacja obrazuje najważniejsze zalety nowych produktów.

Obrotowe zawory mieszające ARV ProClick
 

Siłowniki elektryczne ARM ProClick
 

Więcej informacji na temat obrotowych zaworów mieszających ARV ProClick i siłowników elektrycznych ARM ProClick AFRISO znajduje się na stronie www.proclick.afriso.pl.