AFRISO uzupełnia rodzinę produktów ProControl

29.09.2012

Wprowadzając na rynek produkty z rodziny ProControl AFRISO chce przede wszystkim optymalnie zaspokoić oczekiwania i potrzeby klientów. Wszystkie produkty zostały więc zaprojektowane w oparciu o wieloletnie doświadczenia bliskiej współpracy z instalatorami i firmami wykonawczymi.

Pomyślnej sprzedaży już wdrożonych produktów ProControl towarzyszą intensywne prace koncepcyjne i konstrukcyjne nad kolejnymi urządzeniami regulacyjnymi. Efektem tych działań jest uzupełnienie (na przełomie 3 i 4 kwartału 2012 roku) rodziny ProControl o nowe produkty:

 

  • termostatyczne zawory mieszające ATM o większym niż dotychczas przepływie,
  • zawory temperaturowe ATV oraz
  • regulator stałotemperaturowy ACT.

Nowa seria termostatycznych zaworów mieszających ATM 500 charakteryzuje się zwiększonym przepływem - współczynnik Kvs podnieśliśmy do wartości 2,5 m³/h, zachowując wszystkie zalety dotychczas znanych termostatycznych zaworów mieszających serii ATM 300. Dzięki zwiększonemu przepływowi można teraz bez trudu skonstruować instalację ogrzewania podłogowego w domu o powierzchni do 130m², wykorzystując jeden termostatyczny zawór mieszający. Wyposażenie kliku pryszniców w skuteczną ochroną przed poparzeniem jest już także o wiele łatwiejsze.

Termostatyczny zawór mieszający ATM Kvs 2,5 AFRISO

Rys. 1: Termostatyczny zawór mieszający ATM z zwiększonym współczynnikiem Kvs 2,5

Odpowiedzią na oczekiwania instalatorów jest także cyfrowy regulator stałotemperaturowy ACT. Regulator zintegrowany jest z siłownikiem i służy do sterowania pracą 3 i 4-drogowych obrotowych zaworów mieszających ARV AFRISO. Może też sterować zaworami obrotowymi innych producentów. Stosuje się go np. do utrzymania stałej temperatury wody zasilającej instalację lub do utrzymywania stałej temperatury zasilania strony wtórnej instalacji w układzie pompowo-wymiennikowym. Dodatkowym udogodnieniem minimalizującym nakład pracy montera jest fabrycznie dokonane podłączenie przewodów: zasilającego i czujnika temperatury.

Regulator stałotemperaturowy ACT AFRISO

Rys. 2: Regulator stałotemperaturowy ACT

Bardzo ważnym nowym produktem w rodzinie ProControl są temperaturowe zawory ATV. Są to 3-drogowe, mosiężne zawory wyposażone w wewnętrzny element termostatyczny. Znajdują zastosowanie w kotłowniach, w których wymagane jest utrzymanie temperatury czynnika wracającego do kotła na stałym minimalnym poziomie – przykładem mogą być kotły na paliwo stałe, ze szczególnym uwzględnieniem kotłowni z buforami ciepła.

Temperaturowy zawór ATV AFRISO

Rys. 3: Temperaturowy zawór ATV

Nowe produkty w rodzinie ProControl są zaprojektowane, wykonane i testowane zgodnie z najwyższymi światowymi standardami. Wysoką jakość i niezawodność potwierdza 3-letnia gwarancja.