Jak wykonać instalację c.o. z pompą ciepła?

Sposoby na instalację centralnego ogrzewania z pompą ciepła.

Pompy ciepła to coraz częściej wybierane źródło ciepła, zarówno w nowych, jak i w modernizowanych instalacjach.

Na rynku mamy trzy typy pomp ciepła: powietrzną, wodną i gruntową. Skupimy się na pompach powietrznych - są najpopularniejsze i tańsze od pozostałych.

Dostajemy od Was dużo pytań, jak efektywnie wykonac instalację centralnego ogrzewania z pompą ciepła. Zatem przygotowaliśmy sposoby, które wydają się nam najlepsze.

 

 

 

Montaż pompy w układzie bezpośrednim

Pompę ciepła montujemy bezpośrednio do odbiorników ciepła. Ale żeby to zrobić, trzeba:

[a] Upewnić się, że fabryczna pompa obiegowa w pompie ciepła ma odpowiednią wydajność i zapewni prawidłowe natężenie przepływu na instalacji.

[b] Pompa ciepła musi być dobrana "w punkt", czyli potrzebujemy projektu instalacji ogrzewania z dokładnie wyliczonym zapotrzebowaniem. Zwracajcie na to uwagę - bywa, że pompy ciepła są przewymiarowane, a to skutkuje ich częstym włączaniem i wyłączaniem.

[c] Trzeba zapewnić odpowiednią ilość zładu wody w instalacji. Czyli zrobić obieg podłogówki, która charakteryzuje się przecież dużą pojemnością wodną. To istotne szczególnie w okresach przejściowych (wiosenno-jesiennych), by w tym czasie pompa ciepła pracowała prawidłowo.

[d] W tym przypadku nie możemy mieć sterowania strefowego, bo kiedy odetniemy część odbiorników, to zmniejszymy ilość wody w całej instalacji.

[e] Pompa ciepła musi mieć grzałkę elektryczną - przyda się, kiedy trzeba będzie podnieść temperaturę (np. do ładowania zasobnika ciepłej wody użytkowej).

Plusy tego sposobu? Prosta konfiguracja instalacji, czyli niski koszt inwestycji.

Minusem jest ograniczenie wielkości instalacji przez pompę obiegową wbudowaną w pompę ciepła. Nie możemy też zrobić instalacji mieszanej, czyli dwóch obiegów zasilanych różnymi temperaturami (np. grzejniki i podłogówka).

Tak jak mówiliśmy, nie można mieć sterowania strefowego, czyli nie można zamontować siłowników termoelektrycznych na rozdzielaczu albo zaworów termostatycznych przy grzejnikach.

I jeszcze jedno. Kiedy pompa ciepła przejdzie w tryb odszraniania, odwróci obieg i zacznie pobierać ciepło z instalacji. A to obniży komfort cieplny.

Pompa ciepła w układzie pośrednim.

Mamy tutaj bufor ciepła, który można zamontować na zasilaniu albo powrocie. W tym układzie trzeba spełnić jeden warunek - pompa obiegowa wbudowana w pompę ciepła musi mieć odpowiednią wydajność.

A co w tym układzie wnosi bufor ciepła?

[a] Zakumuluje nadwyżki wyprodukowanego ciepła, np. kiedy pompa ciepła jest źle dobrana.

[b] Zwiększy zład wody w instalacji, przez co pompa ciepła będzie się rzadziej włączać i wyłączać. A to wydłuży jej żywotność.

[c] Bufor ciepła pozwoli użyć sterowania strefowego. Trzeba zamontować zawór upustowy różnicy ciśnień (np. zawór upustowy DU), który zapewni przepływ w momencie zamknięcia się wszystkich odbiorników.

[d] Jeżeli pompa ciepła przejdzie w tryb odszraniania, zacznie pobierać ciepło zakumulowane w buforze i nie odczujemy wtedy spadku komfortu cieplnego.

 

Jaka powinna być pojemność bufora ciepła? Producenci pomp podają różne wielkości, najczęściej od 10 do 25 litrów na 1 kW mocy pompy ciepła. To zależy od jej typu - czy jest to pompa o zmiennej mocy, czy pompa "włącz - wyłącz". Zawsze warto skonsultować dobór bufora z producentem pompy ciepła.

Wada tego sposobu to niemożność zastosowania dwóch obiegów zasilanych różnymi temperaturami. Większa ilość zładu wody oznacza większe straty ciepła.

Kiedy wybrać bufor na zasilaniu, a kiedy na powrocie?

Bufor ciepła na zasilaniu wybieramy, gdy pompa ciepła nie ma grzałki elektrycznej, albo gdy chcemy wykorzystać nadwyżki energii (np. wyprodukowanej przez fotowoltaikę) i włączyć grzałkę do bufora.

Pompa ciepła z buforem na powrocie od razu dostarcza ciepło na instalację - z buforem na zasilaniu najpierw trzeba bufor wygrzać.

Straty ciepła będą większe w buforze na zasilaniu z racji wyższych temperatur zasilających.

Pompa ciepła w układzie równoległym.

Tutaj też wykorzystujemy bufor ciepła - włączymy go równolegle do układu.

To uniwersalne rozwiązanie, sprawdzi się zarówno w nowej kotłowni jak i w modernizowanych instalacjach, bo mamy hydraulicznie rozdzielony obieg pompy ciepła od obiegów instalacyjnych.

Dodatkowo bufor ciepła będzie też pełnił rolę sprzęgła hydraulicznego, czyli nie będzie nas ograniczać wielkość pompy obiegowej wbudowanej w pompę ciepła.

Mozna zrobić kilka obiegów grzewczych zasilanych różnymi temperaturami, korzystając z zaworów mieszających. Można też zastosować sterowanie strefowe - przepływ zapewnia bufor ciepła i nie trzeba montować zaworu upustowego różnicy ciśnień.

Bufor ciepła ABT 160 (tutaj pigułka wiedzy o nim) to nasze rozwiązanie dedykowane do układów równoległych. Pozwala podłączyć dodatkowe źródło ciepła, np. kocioł elektryczny, gazowy, albo kominek.

 

https://afriso.pl/storage/files/ERP/10180_6816000_Zbiornik_buforowy_ABT_160_AFRISO_17.jpg

Bufor ABT 160 ma też dedykowane króćce do bezpośredniego montażu rozdzielacza KSV, do którego można wybrać i zamontować odpowiednie grupy pompowe PrimoTherm, w zalezności od tego jaki obieg będzie nam potrzebny - czy to bezpośredni, czy z zaworem mieszającym.

Tutaj również bufor ciepła utrzyma komfor cieplny, kiedy pompa ciepła włączy tryb odszraniania.

Jedyny minus jaki widzimy to zakup i montaż dodatkowej pompy obiegowej wychodzącej na instalację.

Kiedy najlepiej zdecydować się na układ równoległy? Kiedy modernizujemy instalację i nie znamy jej dokładnych warunków hydraulicznych - oddzielamy obieg pompy ciepła od obiegu instalacyjnego i nie ma problemu.

Taki układ warto też wybrać kiedy jest więcej niż jeden obieg i te obiegi mają różne temperatury zasilające. Oczywiście nie ma problemu, by zastosować układ równoległy przy jednym obiegu, wystarczy zamontować bezpośrednio grupę pompową PrimoTherm na bufor.

Więcej informacji, schematy i wskazówki znajdziesz w tym filmie: