Separatory powietrza i zanieczyszczeń FAR

Jak przedłużyć żywotność komponentów instalacji oraz jak pozbyć się z niej rozpuszczonego powietrza? Wykorzystać w swojej instalacji separatory zanieczyszczeń oraz powietrza FAR.

SEPARATORY ZANIECZYSZCZEŃ FAR

Separatory zanieczyszczeń FAR, potocznie zwane również magnetoodmulnikami, przeznaczonedo montażu w instalacjach grzewczych oraz chłodniczych, w których ciśnienie nie przekracza 10 bar, a temperatura medium 110°C. Służą do odfiltrowywania wszelkich zanieczyszczeń pojawiających się w wodzie takich jak:

 • kawałków rdzy, kamienia, żelaza,
 • odpadków po lutowaniu i łączeniu rur.


Usunięcie tych zanieczyszczeń poprawi wymianę ciepła, zapewni odpowiednią cyrkulację medium grzewczego oraz przede wszystkim wydłuży żywotność poszczególnych komponentów instalacji.

Należy pamiętać, że renomowani producenci kotłów zalecają montaż separatorów zanieczyszczeń na każdej instalacji.


ZASADA DZIAŁANIA
Separator zanieczyszczeń wyposażony jest w pionowe elementy filtracyjne znajdujące się wewnątrz, które zwiększają powierzchnie kontaktu cząstek brudu znajdującymi się w płynie. Dodatkowo element występujący w górnej części separatora odpowiedzialny jest za wywołanie zjawiska turbulencji, ułatwiającego oddzielanie i osiadanie zanieczyszczeń w dolnej części separatora.

Dzięki wkładkom magnetycznym separator zanieczyszczeń FAR wyłapuje wszystkie metalowe cząstki (np. rdzy).

W górniej części separatora znajduje się korek, który dodatkowo pomoże pozbyć się powietrza znajdującego się w instalacji.


MONTAŻ
Separatory zanieczyszczeń FAR występują w 2 wersjach:

 • mosiężnej - wyposażona w przyłącze stałe, podczas montażu należy pamiętać, aby separator zawsze był w pozycji pionowej z zaworem spustowym skierowanym w dół,
 • chromowanej - posiada ruchome przyłącze ułatwiające montaż zaworu, strzałka na korpusie przyłącza informuje o właściwym kierunku przepływania medium grzewczego bądź chłodniczego umożliwiając bezproblemowy montaż na przewodach pionowych.

Separatory zanieczyszczeń powinny być montowane na przewodzie powrotnym przed kotłem, aby wyłapywać wszystkie zanieczyszczenia, które mogły by uszkodzić kocioł oraz pompy. Zaleca się ich montaż pomiędzy dwoma zaworami odcinającymi, ułatwi to późniejszą konserwację czy ewentualną wymianę.


 

KONSERWACJA
Separatory zanieczyszczeń wymagają okresowej konserwacji elementu filtracyjnego w celu usunięcia zgromadzonych zanieczyszczeń wytrąconych podczas filtracji, które osadzają się na dnie filtra. Jednak bez obaw, usunięcie zanieczyszczeń jest bardzo proste, należy w pierwszej kolejności zamknąć zamontowane przed i za separatorem zawory odcinające, a następnie otworzyć dolny zawór spustowy. Zanieczyszczenia wraz z wodą pod ciśnieniem zostaną usunięte. Dodatkowo zalecamy również wykręcenie dolnej części korpusu w celu wyjęcia wkładu filtracyjnego i dokładne oczyszczenie go z wszystkich zanieczyszczeń. Tak przeprowadzona regularna konserwacja separatora zapewni optymalną pracę wszystkich elementów instalacji.


SEPARATORY POwietrza FAR

Separatory powietrza FAR montowanena zasilaniu instalacji centralnego ogrzewania lub powrocie instalacji chłodniczych celem usuwania rozpuszczonego w medium grzewczym bądź chłodniczym powietrza. Separatory FAR wspomagają uwalnianie się powietrza z medium, a następnie usuwają je poprzez zintegrowany odpowietrznik automatyczny.


DLACZEGO NALEŻY USUWAĆ POWIETRZE Z INSTALACJI?
Obecność powietrza w instalacji może powodować szereg negatywnych skutków:

 • korozję wewnętrzną rur i zaworów,
 • uszkodzenia pomp poprzez kawitację (przyczyną, której są rozpuszczone pęcherzyki).

Co może doprowadzić do:

 • awarii całych instalacji,
 • spadku wydajności wymiany ciepła,
 • zmniejszenia przepływu przez niektóre fragmenty instalacji na skutek odkładania się w nich osadów będących produktem korozji,
 • hałasu.


ZASADA DZIAŁANIA
Separator powietrza FAR posiada wewnętrzną komorę, w której znajduje się element wykonany z tworzywa sztucznego ułożony poprzecznie do kierunku przepływu medium. Dzięki temu zmniejszona zostaje prędkość przepływu, obniżając tym samym energię kinetyczną płynu, co pozwala na jeszcze efektywniejsze oddzielenie i usuwanie niechcianego powietrza. Dodatkowo specjalny kształt tego elementu pomaga kierować powietrze ku ujściu, które zlokalizowane jest w górnej części separatora. Separator powietrza posiada również pływak, który kontroluje ilość usuwanego powietrza oraz zabezpiecza przed zalaniem.
Jeżeli w medium nie ma zbyt dużo powietrza, pływak pozostaje w niezmiennym położeniu, zamykając wylot powietrza.

Jeżeli w instalacji znajduje się powietrze, gromadzi się ono w górnej części separatora obniżając pływak oraz pozwalając powietrzu wydostać się na zewnątrz.

Odpowietrznik ma możliwość obracania, tak aby można było go dowolnie ustawić bez konieczności wyłączania instalacji.

MONTAŻ
Pęcherzyki powietrza najczęściej pojawiają tam, gdzie następuje wzrost temperatury. W przypadku spadków temperatury, powietrze ma tendencję do pozostawania w roztworze, wtedy trudniej je oddzielić. Dlatego też separatory powierza w instalacjach grzewczych powinny być montowane na zasilaniu tuż za kotłem, gdzie temperatura jest najwyższa.

W instalacjach chłodniczych separatory montujemy na powrocie ponieważ tam jest najwyższa temperatura.

Separatory zanieczyszczeń FAR występują w 2 wersjach:

 • z przyłączem stałym - montowany w pozycji pionowej tj. na przewodach poziomych i z odpowietrznikiem skierowanym ku górze,
 • z przyłączem ruchomym - strzałka na korpusie przyłącza informuje o właściwym kierunku przepływania medium grzewczego bądź chłodniczego, umożliwiając bezproblemowy montaż nawet na przewodach pionowych.

 

KONSERWACJA
Separator powietrza wymaga okresowej konserwacji elementu wewnętrznego w celu usunięcia zgromadzonych zanieczyszczeń. Dodatkowo raz w roku powinno się dokładnie wyczyścić elementy wewnętrzne separatora.

 

SEPARATORY POWIETRZA I ZANIECZYSZCZEŃ FAR

Separator powietrza i zanieczyszczeń montowany jest w instalacji centralnego ogrzewania. Służy do usuwania powietrza i zanieczyszczeń stałych, które mogą powodować uszkodzenie elementów instalacji.

Separator składa się z odpowietrznika automatycznego na szczycie, zaworu spustowego oraz wkładek magnetycznych w dolnej części. Separatory powietrza i zanieczyszczeń występują tylko z przyłączem ruchomym.

 

Więcej informacji o produktach znajdziesz w katalogu online AFRISO.

Zapoznaj się z kartą produktową – pobierz PDF.