Jak zabezpieczyć zasobnik c.w.u.?

Na doprowadzeniu wody do budynku, za wodomierzem, zainstalowany jest reduktor ciśnienia wody (1). Chroni on instalację po stronie budynku przed skokami ciśnienia w sieci wodociągowej oraz obniża panujące w niej ciśnienie do wartości bezpiecznej, przeważnie ok 3 bar. Zawór fabrycznie jest ustawiony na takie ciśnienie, co w większości przypadków eliminuje potrzebę regulacji po montażu. 

Następnie za pionem poprowadzono rurę zasilającą w zimną wodę zasobnik c.w.u. z wężownicą, który zabezpieczony jest grupą bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. ASB (2). Składa się ona z zaworu bezpieczeństwa (MSW, 6 bar), zaworu odcinającego, zaworu zwrotnego, zaworów kontrolnych oraz manometru, a więc całej niezbędnej armatury. Zawory kontrolne służą do sprawdzenia poprawności działania zaworu zwrotnego i są umieszczone po obu stronach grupy. Również manometr może zostać zdemontowany i umieszczony z drugiej strony, co zdecydowanie ułatwia montaż grupy ASB.

1 Manometr grzewczy RF 100, fi100 mm, 0÷10 bar, G1/2", rad, kl. 2,5