Zastosowania

Najedź myszką na interesujące cię zastosowanie

Kliknij aby zobaczyć produkty odpowiadające wybranemu obszarowi zastosowania

1

Wyposażenie kotłowni i źródła ciepła

2

Instalacje wody użytkowej

3

Instalacje solarne

4

Regulacja instalacji

5

Instalacje paliwowe

6

Pozostałe

Zastosowania
 1. Jak naprzemienne zasilać zasobnik lub instalację grzejnikową przy pomocy 3-drogowego zaworu AZV?

 2. W jaki sposób zrealizować priorytet grzania ciepłej wody użytkowej przy pomocy zaworu 2-drogowego AZV?

 3. W jaki sposób regulować cyrkulacją c.w.u.?

 4. W jaki sposób regulować procesem spalania w kotłach na paliwo stałe przy pomocy miarkownika FR1?

 5. Jak zrównoważyć instalację przy pomocy zaworu upustowego różnicy ciśnień DU?

 6. Jak zabezpieczyć instalację c.o. przed zbyt niskim poziomem wody za pomocą czujnika WMS WP6?

 7. W jaki sposób zabezpieczyć instalację c.o. grupą GAK?

 8. W jaki sposób zabezpieczyć instalację c.o. grupą KSG?

 9. Jak zabezpieczyć kocioł na paliwo stałe przed przegrzaniem przy pomocy zaworu TAS?

 10. W jaki sposób regulować pogodowo instalacją c.o.?

 11. W jaki sposób regulować układem c.o. ze sprzęgłem hydraulicznym?

 12. W jaki sposób zasterować ogrzewaniem podłogowym za pomocą systemu CosiTherm (wersja bezprzewodowa)?

 13. W jaki sposób zasterować ogrzewaniem podłogowym za pomocą systemu CosiTherm (wersja przewodowa)?

 14. Jak ładować zasobnik c.w.u. z kotła i kominka?

 15. W jaki sposób zautomatyzować proces przepompowania oleju?

 16. Jak zabezpieczyć zasobnik c.w.u.?

 17. W jaki sposób regulować ładowaniem zasobnika c.w.u. z kolektora słonecznego?

 18. Jak regulować instalacją c.o. za pomocą 3-drogowych zaworów mieszających ARV?

 19. Kiedy stosować 4-drogowe zawory mieszające?

 20. W jaki sposób zawory temperaturowe zabezpieczają kotły na paliwo stałe?

 21. Jaki agregat zastosować do instalacji olejowej?

 22. W jaki sposób zabezpieczyć użytkowników przed poparzeniem ciepłą wodą?

 23. W jaki sposób termostatyczne zawory mieszające mogą sterować ogrzewaniem płaszczyznowym?

 24. Jak zaworem ATV zabezpieczyć instalację przed wychłodzeniem?

 25. W jaki sposób utrzymywać stałą temperaturę w kilku punktach czerpalnych?

 26. W jaki sposób utrzymywać różne temperatury w kilku punktach czerpalnych

 27. W jaki sposób zabezpieczyć instalację ogrzewania płaszczyznowego przed zbyt wysoką temperaturą?

 28. W jaki sposób sterować ładowaniem (podgrzewaniem) zasobnika c.w.u.?

 29. Jaki termostat zastosować do sterowania pracą kotła?

 30. W jaki sposób sterować urządzeniami na podstawie ciśnienia panującego w instalacji?

 31. W jaki sposób nadzorować wyciek w kilku miejscach jednocześnie?

 32. W jaki sposób zabezpieczyć zbiornik na olej opałowy przed zbyt niskim i zbyt wysokim poziomem medium w zbiorniku?

 33. W jaki sposób zabezpieczyć zbiornik na olej opałowy przed zbyt niskim i zbyt wysokim poziomem medium w zbiorniku?

 34. W jaki sposób zabezpieczyć zbiornik na olej opałowy przed zbyt niskim i zbyt wysokim poziomem medium w zbiorniku?

 35. W jaki sposób zabezpieczyć zbiornik na olej opałowy przed zbyt niskim i zbyt wysokim poziomem medium w zbiorniku?