Wsparcie techniczne

Tomasz Zając
Tomasz Zając Inżynier Zespołu Badań i Rozwoju

Inżynier Wsparcia Technicznego pomoże Państwu w każdym problemie technicznym. W szczególności zachęcamy do kontaktu w zakresie:

  • doboru kilku współpracujących produktów AFRISO w zakresie jednego rozwiązania,
  • pomocy technicznej w przypadku problemów z montażem, ustawieniem produktu lub z poprawnością jego pracy,
  • uzyskania dokumentacji technicznej, niedostępnej na stronie internetowej w dziale „Pobierz”,
  • konsultacji i opiniowania projektów,
  • doboru produktów niedostępnych w standardowym Cenniku AFRISO lub w „Katalogu online” na stronie www.

W pozostałych tematach, wyszczególnionych poniżej, zapraszamy do kontaktu z Zespołem Obsługi Klienta:

  • przygotowanie oferty cenowej,
  • reklamacje produktów,
  • dostarczenie kompletu podstawowej dokumentacji technicznej.