Marketing

Mirella Mekier

Mirella Mekier

Starszy specjalista ds. e-marketingu
p.o. kierownika zespołu marketingu

Aleksandra Sosna

Aleksandra Sosna

Specjalista ds. promocji i reklamy

Radosław Wroniszewski

Radosław Wroniszewski

Specjalista ds. grafiki

Barbara Krzistkowska

Barbara Krzistkowska

Specjalista ds. analityki

Tomasz Karst

Tomasz Karst

Asystent zespołu marketingu

Karol Białobłocki

Karol Białobłocki

Dyrektor ds. rozwoju strategicznego i marketingu